• Вибіркові компоненти професійної підготовки ОПП «Комп’ютерні науки» (2022)

Анотація навчальної дисципліни

НМЗ дисципліни

Курс

Семестр

Математичні методи та моделі в наукових дослідженнях   

НМЗ

ІІ

3