• Каталог варіативних компонент фахової підготовки ОПП «Бізнес-аналітика і аудит»

 

Вибіркова компонента: / дисципліни

Навчально-методичне забезпечення

Семестр

1.

Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю:

1.1.

Фінансовий облік (рівень B – Фінансовий

облік за МСФЗ)

НМЗ

6

1.2.

Фінансовий облік (рівень С – Фінансова звітність) 

НМЗ

6

1.3.

Бухгалтерський облік (рівень С – Облік за видами економічної діяльності)

НМЗ

6

1.4.

Бухгалтерський облік (рівень D – Облік суб’єктів державного сектору та в банках)

НМЗ

7

1.5.

Економічний аналіз (рівень В – Аналіз моделювання і управління ризиками)

НМЗ

7

1.6.

Бухгалтерський контроль і аудит (рівень А – Аудит)

НМЗ

7

1.7

Бухгалтерський контроль і аудит (рівень В – Державний фінансовий та внутрішньогосподарський контроль)

НМЗ

8

1.8.

Економічний аналіз (рівень D – Фінансовий і проектний аналіз)

НМЗ

8

2.

Бізнес-аналітика і консалтинг:

2.1.

Консалтинговий бізнес (рівень В – Антикризовий консалтинг)

 

6

2.2.

Консалтинговий бізнес (рівень С – Аудит та підтвердження звітності)

НМЗ

6

2.3.

Економічний аналіз (рівень В – Аналітичне забезпечення в бізнес-плануванні)

 

6

2.4.

Консалтинговий бізнес (рівень D – Методи прийняття рішень в аналізі і аудиті)

НМЗ

7

2.5.

Консалтинговий бізнес (рівень Е  – Управлінський контролінг)

 

7

2.6.

Економічний  аналіз (рівень D –Аналіз фінансових інструментів)

 

7

2.7

Менеджмент та управлінський облік (рівень C – Управлінський аналіз і  консалтинг)

 

8

2.8.

Менеджмент та управлінський облік (рівень D – Управління результативністю в бізнесі)

 

8