• Вибіркові компоненти ОПП другого (магістерського) рівня вищої освіти

Вибіркові компоненти ОПП другого (магістерського) рівня вищої освіти

 

Освітньо-професійна програма

Рік

затвердження

Вибіркові

компоненти

«Облік і аудит в управлінні бізнес-процесами»

2022

каталог

«Облік і аудит в управлінні бізнес-процесами»

2023

каталог

«Фінансові технології та банківський менеджмент»

2022

каталог

«Фінансові технології та банківський менеджмент»

2023

каталог

«Financial Technologies and Banking Management»

2023

каталог

«Менеджмент організацій та адміністрування»

2022

каталог

«Менеджмент організацій та адміністрування»

2023

каталог

«Management of organizations and administration»

2023

каталог

«Комп’ютерні науки»

2022

каталог

«Комп’ютерні науки»

2023

каталог