• Вибіркові компоненти ОПП другого (магістерського) рівня вищої освіти

Вибіркові компоненти ОПП другого (магістерського) рівня вищої освіти

 

Освітньо-професійна програма

Рік

затвердження

Вибіркові

компоненти

«Облік і аудит в управлінні бізнес-процесами»

2023

каталог

«Облік і аудит в управлінні бізнес-процесами»

2024

каталог

«Фінансові технології та банківський менеджмент»

2023

каталог

«Фінансові технології та банківський менеджмент»

2024

каталог

«Financial Technologies and Banking Management»

2023

каталог

«Financial Technologies and Banking Management»

2024

каталог

«Менеджмент організацій та адміністрування»

2023

каталог

«Менеджмент організацій та адміністрування»

2024

каталог

«Management of organizations and administration»

2023

каталог

«Management of organizations and administration»

2024

каталог

«Комп’ютерні науки»

2023

каталог

«Комп’ютерні науки»

2024

каталог