• Вибіркові компоненти ОПП другого (магістерського) рівня вищої освіти

Вибіркові компоненти ОПП другого (магістерського) рівня вищої освіти

Каталог варіативних компонент ОПП «Облік і аудит в управлінні бізнес-процесами»
Каталог варіативних компонент ОПП «Фінансові технології та банківський менеджмент»
Каталог вибіркових дисциплін ОПП «Менеджмент організацій та адміністрування»
Каталог вибіркових дисциплін ОПП «Комп’ютерні науки»