• Вибіркові компоненти ОПП «Менеджмент організацій та адміністрування» (2023)

Вибіркові компоненти ОПП «Менеджмент організацій та адміністрування» (2023)

 

Обираються 5 дисциплін за каталогом фахових вибіркових дисциплін загальним обсягом 23 кредити ЄКТС.

У 2 семестрі здобувач обирає для вивчення три дисципліни обсягом 5 кредитів та одну дисципліну обсягом 4 кредити.

У 3 семестрі здобувач обирає для вивчення одну дисципліни обсягом 4 кредити.

 

Шифри дисциплін за ОП

Анотація навчальної дисципліни

Кількість кредитів

НМЗ дисципліни

Семестр

ВК 2.1.1

Маркетинговий менеджмент

5

НМЗ

2

ВК 2.1.2

Бренд менеджмент

5

НМЗ

ВК 2.1.3

Міжнародний та крос-культурний менеджмент

5

НМЗ

ВК 2.1.4

Соціальна економіка та політика

5

НМЗ, НМЗ

ВК 2.1.5

Управління змінами   

5

НМЗ

ВК 2.1.6

Соціальне проектування

5

НМЗ

ВК 2.1.7

Цифрова трансформація бізнесу   

4

НМЗ

2,3

ВК 2.1.8

Бізнес-планування в соціальному підприємництві

4

 

ВК 2.1.9

Прийняття управлінських рішень   

4

НМЗ

ВК 2.1.10

Менеджмент та адміністрування у соціальній сфері

4