• Вибіркові компоненти ОПП «Фінансові технології та банківський менеджмент» (2023)

Вибіркові компоненти ОПП «Фінансові технології та банківський менеджмент»  (2023)

 

Анотація навчальної дисципліни

НМЗ дисципліни

Курс

Кількість кредитів

Шкала оцінювання

Здобувач обирає для вивчення у 2 семестрі дві ОК в обсязі 8 кредитів, одну ОК в обсязі6 кредитів та 1 ОК в обсязі 4 кредити:

Фінансова стабільність суб’єктів господарювання

НМЗ

І

8

Чотирирівнева

Антикризовий фінансовий менеджмент

НМЗ

8

Чотирирівнева

Ринок фінансових послуг

НМЗ

6

Чотирирівнева

Захист прав споживачів фінансових послуг

НМЗ

4

Дворівнева

Управління фінансовою стабільністю банку

НМЗ

8

Чотирирівнева

Банківське регулювання та нагляд

НМЗ

8

Чотирирівнева

Ризик менеджмент у банку

НМЗ

6

Чотирирівнева

Захист прав споживачів банківських послуг

НМЗ

4

Дворівнева

Business transparency and compliance in multinational companies

 

4

Дворівнева

Захист прав працівників фінансових установ

 

4

Дворівнева

Здобувач обирає для вивчення у 3 семестрі одну ОК в обсязі 6 кредитів:

Інноваційні технології фінансового менеджменту

НМЗ

ІІ

6

Дворівнева

Інноваційні технології банківського бізнесу

НМЗ

6

Дворівнева