• Описи дисциплін

Освітній рівень: І-й (бакалаврський)

071 «Бізнес-аналітика і аудит»

Обов’язкові дисципліни

Вибіркові дисципліни загальної підготовки

Вибіркові дисципліни галузевої підготовки

Варіативні компоненти фахової підготовки:

Варіативна компонента “Облік і аудит в управлінні підприємницькою  діяльністю”

Варіативна компонента “Бізнес-аналітика і консалтинг”

072 “Банківська справа та фінансовий консалтинг”

Обов’язкові дисципліни

Вибіркові дисципліни загальної підготовки

Вибіркові дисципліни галузевої підготовки

Варіативні компоненти фахової підготовки:

Варіативна компонента “Фінанси”

Варіативна компонента “Банківська справа”

Варіативна компонента “Бізнес-планування”

Варіативна компонента “Фінансово-інформаційні технології”

073 «Менеджмент і глобальний бізнес»

Обов’язкові дисципліни

Вибіркові дисципліни загальної підготовки

Вибіркові дисципліни галузевої підготовки

Вибіркові дисципліни фахової підготовки

122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології в бізнесі»

Обов’язкові дисципліни

Вибіркові дисципліни загальної підготовки

Вибіркові дисципліни галузевої підготовки

Вибіркові дисципліни фахової підготовки

125 «Кібербезпека у фінансових технологіях»

Обов’язкові дисципліни

Вибіркові дисципліни загальної підготовки

Вибіркові дисципліни галузевої підготовки

Вибіркові дисципліни фахової підготовки 

Рецензії на освітню програму

          Форма самооцінювання освітньої програми

        Освітній рівень: ІІ-й (магістерський)

071 “Облік і аудит в управлінні бізнес-процесами”

Обов’язкові дисципліни

Варіативні компоненти фахової підготовки:

Варіативна компонента «Облік і аудит у підприємницькій діяльності»

Варіативна компонента «Управління бізнес-процесами (SAP)»

072 «Фінансові технології та банківський менеджмент»

Обов’язкові дисципліни

Варіативні компоненти фахової підготовки:

Варіативна компонента (сертифікаційний модуль) «Фінансовий менеджмент»

Варіативна компонента (сертифікаційний модуль) «Управління розвитком банківського бізнесу»

Варіативна компонента  (сертифікаційний модуль) «Банківський менеджмент»

073 «Стратегічний менеджмент в бізнесі»

 Обов’язкові дисципліни

         Вибіркові дисципліни фахової підготовки

122 “Комп’ютерні науки”

Обов’язкові дисципліни

Вибіркові дисципліни фахової підготовки

          Рецензії на освітню програму

          Форма самооцінювання освітньої програми