• Ходирєв Олександр Іванович

Посада: старший викладач

Дисципліни, що викладає: “Інформаційні технології (рівень А)”, “Цифрова економіка”, “Операційні системи”, “Системи обробки економічної інформації”, “Інформаційні системи і технології в обліку та банках”.

Освіта: у 1979 році закінчив Харківський інженерно-економічний інститут, спеціальність “Організація механізованої обробки економічної інформації”, кваліфікація “Інженер-економіст”.

Підвищення кваліфікації протягом останніх 5 років:

1) Підвищення кваліфікації (стажування) у ТОВ “СіЕс Софт” за темою “Адміністрування головної книги, підсистеми “Операції”, “Batch”, “СЕП”, “ССП”, “ІПС”, “Абонплати та комісії” та “Платежі населення”. Свідоцтво №03/05-УБС від 31.05.2018.

2) Підвищення кваліфікації (стажування) у Харківському національному університеті радіоелектроніки за темою “Операційні системи. Підготовка до викладання навчальних дисциплін за спеціальностями 122 “Комп’ютерні науки” і 125 Кібербезпека”, свідоцтво №442 від 03.06.2020.

Наукові інтереси: обробка даних з використанням MS Excel

Публікації: 43 публікації у фахових виданнях України, методичні розробки, 2 навчальних посібника (у співавторстві) з рекомендацією МОН.

Адреса електронної пошти: khodyrevmjk3758@gmail.com

Профіль в наукометричних базах:

ID ORCIDorcid.org/0000-0001-9871-9440