• Відбувся захист курсових робіт з дисципліни «Фінанси підприємств»
01.06.2020

На кафедрі фінансів, банківської справи та страхування під керівництвом доцента, к.е.н. Головко О.Г., старшого викладача, к.е.н. Гнип Н.О. за допомогою елементу Moodle «Відеоконференція BigBlueButton» відбувся захист курсових робіт з дисципліни «Фінанси підприємств». Здобувачі освітньої програми «Фінанси та банківська справа» гр. 201-ФБСС, не зважаючи на досить складні умови карантину та новий формат навчання в дистанційному режимі, показали високий рівень теоретичних знань та вмінь творчо підходити до вирішення практичних завдань.

Бажаємо успіхів в майбутніх проектах!