• Вибіркові компоненти ОПП «Комп’ютерні науки» (2022)

Вибіркові компоненти ОПП «Комп’ютерні науки» (2022)

 

Анотація навчальної дисципліни

НМЗ дисципліни

Курс

Семестр

Управління інформаційними процесами

НМЗ

І

2

Технології аналізу і автоматизації документообігу

 

Проектування бізнес -систем

НМЗ

2

Прикладна криптологія

 

Методології наукових досліджень та інтелектуальна власність

НМЗ, НМЗ

2

Методика та організація наукових досліджень

 

Розробка нейронних мереж

НМЗ

2

Розподілені обчислення

 

Математичні методи та моделі в наукових дослідженнях

НМЗ

ІІ

3

Статистичні методи в інформатиці