• Утенкова Каріна Олександрівна

Утенкова Каріна Олександрівна

УТЕНКОВА КАРІНА ОЛЕКСАНДРІВНА

доктор економічних наук, доцент

професор кафедри банківського бізнесу і фінансових технологій

 

ОСВІТА:

 • 2002 р. – Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, спеціальність «Облік і аудит» (спеціаліст)

 • 2005 р. – Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди, спеціальність «Правознавство» (спеціаліст)

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ:

 • 2007 р. – кандидат економічних наук (спеціальність 08.07.02 «Економіка сільського господарства та АПК»). Дисертаційна робота на тему: «Відтворення основних засобів та його фінансове забезпечення в сільському господарстві»

 • 2021 р. – доктор економічних наук (спеціальність 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»). Дисертаційна робота на тему: «Управління механізмом економічної безпеки аграрного сектора»

НАПРЯМ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ:

«Розвиток економічної безпеки на мікро- і макрорівні»

НАУКОВІ І НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ:

Опубліковано близько 150 наукових праць, в тому числі статті, що індексуються в наукометричних базах Scopus та Web of Science – 4, більше 10 монографій, у т.ч. одна одноосібна.

Є автором значної кількості навчально-методичних розробок, серед яких один підручник, більше 20 навчальних посібників, у т.ч. п’ять одноосібних, серед яких два з Грифом Міністерства аграрної політики та Міністерства освіти і науки.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА:

 • Держбюджетна НДР: «Науково-методологічне забезпечення підприємницької, маркетингової, логістичної діяльності підприємств агропродуктового комплексу та розвитку земельних відносин на інвестиційно-інноваційних засадах» (№ ДР 0116U000001, 2015-2020 рр.), у межах якої обґрунтовано теоретико-методологічні засади управління механізмом економічної безпеки аграрного сектора;

 • Держбюджетна НДР: «Удосконалення методології бухгалтерського обліку, аудиту і оподаткування в аграрних підприємствах різних організаційно-правових форм господарювання» (№ ДР 0116U005796, 2015-2020 рр.) у межах якої обґрунтовано модель обліково-аналітичного забезпечення управління механізмом економічної безпеки аграрного сектора, а також розроблено методику аудиту економічної безпеки;

 • Держбюджетна НДР: «Удосконалення методології і організації обліку в умовах діджиталізації економіки та зміцнення економічної безпеки», (№ ДР 0121U111966, 2021-2025 рр.), у межах якої ведуться дослідження за напрямом: «Інформаційне забезпечення управління економічною безпекою».

УЧАСТЬ В РОБОТІ РЕДКОЛЕГІЙ ФАХОВИХ НАУКОВИХ ВИДАНЬ УКРАЇНИ:

 • збірник «Наукові праці МАУП» (серія: Економічні науки)

УЧАСТЬ В ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАННЯХ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ:

 • Дійсний член Федерації бухгалтерів, аудиторів та фінансистів АПК України з 2012 року.

 • Сертифікований бухгалтер за програмою CAPA (Certified Agricultural Professional Accountant) сертифікат № 120254.

УЧАСТЬ В МІЖНАРОДНИХ ПРОЄКТАХ:

 • Scientific-pedagogical internship from 2020/10/19 to 2021/01/21 held in the University of Applied Sciences (UAS) in Nysa, Poland.

 • Participation in the Conference “Rewitalizacja krajobrazu kulturowego” and in the International Conference “Risk in changing dynamics of Global Village (BRCDGV-2020)” (presenting an article for publication in an international scientific edition).

 • International Symposium EXPERIENCE. KNOWLEDGE. CONTEMPORARY CHALLENGES 8th Edition „Back to the Future. Social – economic Challenges and Perspectives” May 27th – 28th, 2021 Bucharest, Romania.

 • International Conference on Communication Management and Information Technology “ICCMIT’21 , Athens, Greece, September 20-23, 2021 ”

 • Співпраця із Привілейованим Інститутом Управлінських бухгалтерів Великої Британії CIMA (Chartered Institute of Management Accountants) із 2017 р.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:

 • Науково-педагогічне стажування в Університеті прикладних наук (UAS) м. Ніса, Польща з 19.10.2020 по 21.01.2021 (180 год.), сертифікат № PL-3/BWM/2020;

 • Підвищення кваліфікації у Громадській організації «Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України» сертифікат № 220034 від 12.07.2022;

 • Всеукраїнський проєкт з підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників «ОНЛАЙН ПРОГРАМА «Agri:Бухгалтерія» ЯК СКЛАДОВА ЕКОСИСТЕМИ СУЧАСНОГО МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО АГРОБІЗНЕСУ: НОВАЦІЇ ДЛЯ БІЗНЕСУ, ОСВІТИ ТА НАУКИ» з 28.08.2023 по 01.09.2023 (30 год.) сертифікат №23002 від 04.09.2023.

Сертифікат на рівень володіння англійською мовою В2.

ЗОВНІШНІ НАГОРОДИ:

 • Стипендія Кабінету Міністрів України для молодих вчених (2009-2010 рр.).

 • Почесна грамота Міністерства аграрної політики України (2010 р.).

 • Переможець конкурсу «Кращий молодий науковець ХНАУ – 2014».

 • Почесна грамота Всеукраїнської професійної бухгалтерської газети «Все про бухгалтерський облік» (2017 р.).

 • Почесні грамоти Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва за досягнення у підготовці кваліфікованих фахівців-аграріїв, впровадження у виробництво наукових розробок, забезпечення навчального процесу науково-методичною літературою (2007, 2011, 2015, 2017, 2018, 2021 рр.)

 • Подяка від Миколаївського національного аграрного університету за підготовку студентів до Всеукраїнської студентської олімпіади з «Організації і методики аудиту» (2018 р.).

 • Подяка від Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва за активну участь у організації проведенні ХХІ Зльоту студентських лідерів аграрної освіти (2019 р.).

Ідентифікатори у наукометричних базах:

ORCID ID

https://orcid.org/0000-0001-9097-5431

Scopus Author ID:

57315689700

Web of Science

https://publons.com/researcher/3622824/karina-utenkova/

ResearcherID

ABF-7973-2021

Науковці України

http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0083685

Google Академія

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&pli=1&user=q8kl-7sAAAAJ

Контактна інформація

e-mail: utenkova@karazin.ua