• Самородов Борис Вадимович

Проректор з науково-педагогічної роботи, доктор економічних наук, професор, академік АЕНУ

У 2003 р. закінчив Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» за спеціальністю «Інформаційні управляючі системи і технології» і отримав кваліфікацію «Інженер – системний аналітик».

У 2006 році закінчив Харківський банківський інститут Української академії банківської справи Національного банку України за спеціальністю «Банківська справа».

У 2016 році закінчив Харківський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи» за спеціальністю «Бізнес-адміністрування».

У 2020 році закінчив Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування».

Кандидат технічних наук з 08.11.2007 р. Дисертацію на тему «Математичне моделювання та параметричний синтез безступінчастих трансмісій колісних тракторів» захистив у спеціалізованій Вченій раді Д 64.050.07 в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи. Номер диплому ДК №043060. Вчене звання доцента кафедри інформаційних технологій присвоєно у 2010 р., атестат 12ДЦ № 023265.

Доктор економічних наук з 10.10.2013 р. Дисертацію на тему «Управління фінансовим розвитком банку: методологія, теорія, практика» захистив в спеціалізованій Вченій раді Д 26.883.01 в Університеті банківської справи Національного банку України (м. Київ) за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит (диплом ДД № 002631). Вчене звання професора кафедри банківської справи присвоєно у 2015 році, атестат 12ПР № 010891.

Основні напрями науково-дослідної роботи:

використання математичних та інформаційних технологій для вирішення економічних завдань; застосування оптимізаційних технологій в економіці; використання рейтингових технологій для діагностики соціально-економічних систем; дослідження фінансової стабільності регіонального банківського сектору.

За результатами досліджень опубліковано: 133 наукових праці, в тому числі 4 монографії, 2 підручника та 2 навчальних посібника, понад 90 наукових статей у фахових та міжнародних виданнях.

Участь у професійних об’єднаннях:

Член Академії економічних наук України з  2018 року.

Член Асоціації SPACETIME з 2019 року.

Віце-президент Харківського банківського Союзу з 2016 року.

Керівник Північно-Східного регіонального Центру Академії економічних наук України з 2018 року.

Член Наукової ради міжнародного збірника наукових праць «Європейське співробітництво» (республіка Польща) з 2015 року.

Член редакційної колегії Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України з 2020 року.

 

 Ідентифікатори у наукометричних базах:

 

RESEARCHGATE: Borys_Samorodov2

ORCID ID: 0000-0002-5267-1178

SCOPUS AUTHOR ID: 56606266500

WEB OF SCIENCE RESEARCHERID: P-2614-2018