• Програми вступних випробувань для здобуття освітнього рівня Магістр

ПРОГРАМА фахового іспиту з менеджменту за освітньо-професійною програмою «Менеджмент організацій та адміністрування» (спеціальність 073 «Менеджмент») другого (магістерського) рівня вищої освіти

 

ПРОГРАМА фахового іспиту з фінансів, банківської справи та страхування за освітньо-професійною програмою «Фінансові технології та банківський менеджмент» спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок») другого (магістерського) рівня вищої освіти

 

ПРОГРАМА фахового іспиту з обліку і оподаткування за освітньо-професійною програмою «Облік і аудит в управлінні бізнес-процесами» (спеціальність 071 «Облік і оподаткування») другого (магістерського) рівня вищої освіти

 

ПРОГРАМА фахового іспиту з комп’ютерних наук за освітньо-професійною програмою «Комп’ютерні науки» (спеціальність 122 «Комп’ютерні науки») для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти