• Погореленко Наталія Петрівна

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Доктор економічних наук, доцент

Викладає дисципліни: «Управління фінансовою стабільністю банку», «Фінанси», «Гроші та кредит», «Банківська система», «Інноваційні технології: Технології наукових досліджень», «Фінансово-банківська статистика», «Фінанси зарубіжних корпорацій».

Закінчила Харківський державний економічний університет (Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця) за спеціальністю «Облік і аудит» (кваліфікація «економіст»).

Кандидат економічних наук з 1999 року. Дисертацію на тему «Ефективність використання обігових коштів у виробничих запасах промислових підприємств» захистила у спеціалізованій вченій раді Д 64.055.01 Харківського державного економічного університету за спеціальністю 08.06.01 – економіка підприємства і організація виробництва.

У грудні 2008 року присвоєно вчене звання доцента кафедри банківської справи.

Доктор економічних наук з 2019 року. Дисертацію на тему «Науково-методологічні засади забезпечення фінансової стабільності банківської системи України» захистила у спеціалізованій вченій раді Д 26.883.01 ДВНЗ «Університет банківської справи» за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.

Наукова школа:  «Забезпечення фінансової стабільності банківської системи».

Член редакційної колегії фахового видання ХНУ ім. В.Н. Каразіна «Соціальна економіка» (галузь економічних наук, категорія «Б»).

Нагороди, подяки та грамоти: диплом учасника обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» (2007 р.), Почесна грамота Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, значний особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність (2007 р.); Грамота  Міністерства освіти і науки України як науковий керівник переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму «Банківська справа» (2007 р.); Подяка Національного банку України за підготовку висококваліфікованих кадрів для банківської системи, плідну співпрацю з НБУ та з нагоди банківського працівника (2017 р.); грамоти  Університету банківської справи (2015 р., 2017 р., 2018 р.); Почесна грамота Голови Харківської обласної державної адміністрації за вагомий внесок у справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів для банківської системи України, багаторічну сумлінну працю та з нагоди 75-річчя від дня заснування навчального закладу (2019 р.); Подяка Харківського міського голови за багаторічну сумлінну й плідну, високий професіоналізм, вагомий внесок у соціально-економічний розвиток міста Харкова та з нагоди Дня банківських працівників (2020 р.).

Постійний учасник науково-дослідних тем,  які здійснювались ДВНЗ «Університет банківської справи» та Харківським національним університетом імені В.Н. Каразіна, у тому числі: «Діагностика системної стабільності на основі макроекономічних та пруденційних показників» (номер державної реєстрації 0113U002195);

«Стратегічний розвиток банківського сектору регіону у контексті забезпечення фінансової стабільності (на прикладі банків Харківського регіону)» (номер державної реєстрації 0114U003033)

«Фінансовий потенціал суб’єктів господарювання як чинник сталого розвитку ринкової економіки» (номер державної реєстрації 0113U006007)

«Фінансово-економічна безпека суб’єктів господарювання в умовах децентралізації в Україні» (номер державної реєстрації 0115U005286)

«Моделювання фінансової стабільності руху фінансових потоків економічних агентів країни в умовах глобалізації» (номер державної реєстрації 0118U003772)

Кожного року забезпечує якісну участь студентів інституту у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Банківська справа», у тому числі – отримання дипломів переможців: І місце (2010/2011 н.р.), І місце (2011/2012 н.р.), І місце (2012/2013 н.р.), І місце (2013/2014 н.р.), І місце (2014/2015 н.р.), ІІІ місце (2015/2016 н.р.), І місце (2016/2017 н.р.), І місце (2017/2018 н.р.), І місце (2018/2019 н.р.), І місце (2019/2020 н.р.), І місце (29020/2021 н.р.).

Для забезпечення якісного викладання дисциплін підвищує кваліфікацію, у тому числі – на базі Департаменту монетарної політики Національного банку України (7-11 червня 2010 року) та ПАТ «Укрсоцбанк» (листопад 2016 року – лютий 2017 року). Отримала сертифікат ДВНЗ «Університет банківської справи» (від 28.02.2019 р.) – за участь у навчально-методичному семінарі-тренінгу «Робочі програми навчальних дисциплін: розробка та самоаналіз» та багатьох інших. Прийняла участь у міжнародній  програмі підвищення кваліфікації та міжнародного стажування для освітян і науковців у Болгарії (вересень 2021 р., м. Варна)

На громадських засадах працює науковим консультантом фінансової компанії «МСБ» з фінансових та організаційно-економічних питань діяльності.

Ідентифікатори у наукометричних базах:

Scopus Author ID: 5683579590056989992400

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9815-9818

WEB OF SCIENCE RESEARCHERID: https://publons.com/researcher/2335787/nataliya-pogorelenko/

Google Scholar: 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=CPHlRwkAAAAJ&hl=uk&oi=ao

За результатами досліджень опубліковано понад  200 наукових праць, в тому числі 7   монографій (у т.ч. – 1 одноосібна), 1 підручник, 1 англо-український словник сучасної банківської термінології,  4 навчальних посібників з грифом МОН України, інших наукових праць в періодичних виданнях та провідних наукометричних базах даних та понад 100 праць навчально-методичного характеру.

Електронна пошта:

– корпоративна: n.p.pogorelenko@karazin.ua

– особиста: pogorelenko.n.p@gmail.com