• Основні напрямки роботи щодо працевлаштування випускників інституту
  1. Налагодження зв’язків з роботодавцями

1.1. Укладання угод про співпрацю та договорів на проведення практики студентів

Підгрунттям взаємодії роботодавців та інституту у справі формування кваліфікованого кадрового потенціалу та забезпечення випускників першим робочим місцем відповідно до отриманої кваліфікації є довготермінові договори про співробітництво, укладені, зокрема, із банківськими установами, комунальними підприємствами міста Харкова, страховими компаніями, аудиторськими фірмами, промисорвими підприємствами

1.2. Організація інформаційно-рекламної роботи з питань практичного навчання, працевлаштування випускників: проведення презентацій навчального закладу  для представників банківських установ регіону, на підприємствах, установах, в організаціях

1.3. Залучення фахівців-практиків до навчальної, виховної та наукової роботи зі студентами на всіх стадіях навчального процесу

Таке співробітництво  спрямоване на інтеграцію  наукового потенціалу ВНЗ та практичного досвіду фахівців і має різні форми:

  • участь у проведенні практичних та семінарських занять, навчально-ознайомчої практики, занять на виробництві, розробці навчально-методичного забезпечення;
  • викладання фахових дисциплін;
  • керівництво виробничою та переддипломною практиками, дипломними роботами;
  • здійснення спільних науково-дослідних робіт з проблемних питань економічної діяльності;
  • участь у науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах, днях відкритих дверей, позанавчальних заходах тощо. 

1.4. Проведення виробничої та переддипломної практик студентів на підприємствах, в установах, організаціях  (стажування на посадах)

1.5. Виконання індивідуальних завдань студентами-магістрами за матеріалами баз практик (п’ятий курс)

1.6. Узгодження тематики дипломних робіт  роботодавцями (щорічно).

1.7. Проведення захистів дипломних робіт на підприємствах, в установах, організаціях (до 50% студентів-випускників , на іноземних мовах до 10 %)

  1. Розвиток у студентів навичок, здібностей та мотивів до самостійного кар’єрного зростання, активного пошуку роботи

2.1. Проведення психологічного тренінгу «Психологія ділового спілкування» для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр та магістр

2.2.Надання інформаційної підтримки студентам у питаннях проходження співбесід, оформлення документації, резюме тощо

  1. Сприяння працевлаштуванню випускників

3.1. Організація та проведення роз’яснювальної роботи серед студентів  щодо законодавчих та нормативно-правових актів з питань державного регулювання зайнятості та трудових відносин

3.2. Доведення інформації до студентів про терміни та місця проведення відбіркових заходів (постійно, протягом всього періоду навчання)

3.3. Організація та проведення презентацій підприємств (установ, організацій), зустрічей з роботодавцями протягом всього періоду навчання

3.4. Організація конкурсного відбору серед студентів 4,5,6 курсів для заміщення посад фахівців відповідно до запитів підприємств-замовників

3.5. Організація співбесід роботодавців з попередньо відібраними студентами і випускниками

3.6. Ведення банку даних вакантних посад

  1. Здійснення моніторингу ринку праці

4.1. Вивчення динаміки попиту на фахівців-економістів на ринку праці регіону серед фінансово-кредитних установ, підприємств, організацій

4.2. Налагодження зворотнього зв’язку з випускниками та підприємствами, установами, організаціями, в розпорядження яких вони направлялися

4.3. Оновлення інформації у базі даних «Випускник» з метою відстеження кар’єрного зростання випускників шляхом постійного контакту із випускниками

4.4. Анкетування роботодавців щодо якості підготовки випускників