• Оніщенко Ірина Олександрівна

PhD, cтарший викладач

Викладає дисципліни: Фінансовий моніторинг, Професійний бізнес-кейс.

В 2016 році закінчила Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» за спеціальністю «Облік і аудит». З 2015 року працювала фахівцем кафедри економічної теорії в ХННІ ДВНЗ «УБС». З листопада 2016 – листопад 2018 рр. – асистент кафедри фінансів, банківської справи та страхування ХННІ ДВНЗ «УБС».

У навчально-науковому інституті «Каразінський банківський інститут» працює з 2020 року на посаді старшого викладача кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій.

В 2020 році захистила дисертацію з теми: «Транспарентність як фактор детінізації фінансових потоків України» та здобула науковий ступінь доктора філософії зі спеціальності: 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування».

Сфера наукових інтересів : транспарентність, інформаційна прозорість, фінансові потоки, фінансовий контроль.

За результатами досліджень опубліковано: понад 20 наукових праць, серед яких статті, тези доповіді, матеріали конференцій.

 Ідентифікатори у наукометричних базах:

ID:

e-mail: i.o.onishchenko@karazin.ua