Захист кваліфікаційних магістерських робіт

В період з 11 по 12 грудня на кафедрі фінансів, банківської справи та страхування ХННІ ДВНЗ «Університет банківської справи» відбулися засідання Екзаменаційних комісій із захисту кваліфікаційних магістерських робіт. Дуже вдячні нашим партнерам-стейкхолдерам (банківським установам та підприємствам), які гостинно прийняли у себе здобувачів для обговорення

результатів проведених досліджень:

АТ «Мегабанк» (голова комісії:  Шипілов О.О., заступник голови правління АТ «Мегабанк»);

ХОД АБ «Укргазбанк» (голова комісії: Пивовар А.С., директор Харківської обласної дирекції АБ «Укргазбанк»);

ТОВ «Креатив-Принт» (голова комісії: Коломієць Р. О., директор, випускник ХННІ ДВНЗ «Університет банківської справи»).

Представники баз захисту відмітили актуальність та оригінальність запропонованих підходів до вирішення поставлених в кваліфікаційних магістерських роботах завдань, які є результатом аналізу та розвитку підходів до вдосконалення актуальних проблем з фінансів, банківської справи та страхування.

Відзначено, що визначальною рисою кваліфікаційних магістерських робіт була обґрунтованість рекомендацій та пропозицій, спрямованих на вдосконалення об’єкта дослідження.

Під час захисту здобувачі підтвердили високий рівень знань та якість представлених результатів, отримали позитивні відгуки та запрошення на роботу від представників баз захисту кваліфікаційних магістерських робіт.

13 грудня продовжилися засідання Екзаменаційних комісій в стінах ХННІ ДВНЗ «Університет банківської справи», де здобувачі також продемонстрували високий рівень знать та підтвердили отримані під час навчання та написання кваліфікаційних дипломних робіт навички та компетенції.

Члени екзаменаційних комісій привітали здобувачів з успішним захистом, отриманням кваліфікаційного ступеня вищої освіти «магістр» за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування» та побажали подальших наукових та професійних звершень.

 

 

12 грудня успішно пройдена попередня процедура захисту Тетяни Томарович магістерської роботи «Пошук нових стратегій розвитку Латвійської банківської системи»

Магістерської програми Міжнародні фінанси Балтійської Міжнародної Академії (Рига, Латвія) – Науковий керівник Олександр Машарский.

Успішний проект підготовки подвійних дипломів з кафедрою фінансів , банківської справи та страхування триває вже понад 5 років. УБС дякує вузу-партнеру за результативну співпрацю!