• Москаленко Олена Володимирівна

Кандидат економічних наук, доцент

Викладає дисципліни: Економіка та фінанси підприємств, Інвестування (рівень В – Проектне фінансування), Ризикологія.

У 2006 році закінчила Харківський банківський інститут Української академії банківської справи Національного банку України за спеціальністю “Банківська справа”  та здобула кваліфікацію магістра з банківської справи.

В 2012 році захистила кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді Д 26.883.01 Університету банківської справи Національного банку України (за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит) за темою «Управління інвестиційним портфелем банку в умовах динамічно поновлюваної інформації» (диплом ДК № 007992). У 2015 року присвоєно вчене звання доцента кафедри обліку і аудиту (атестат доцента 12 ДЦ № 041470).

З 2006 року є науково-педагогічним працівником Університету.

Сфера наукових інтересів Управління кредитно-інвестиційним портфелем банку, облікова інформація в системі бухгалтерського обліку.

Нагороди, подяки та грамоти – Нагрудний знак Університету банківської справи Національного банку України (2012 рік), Грамота Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації (2014 рік), переможець міського конкурсу «Молода людина року» в номінації «Діяльність у невиробничій сфері» (2014 р.), дипломант XVI обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» у номінації «Молодий науковець» (2014 р.), переможець конкурсу «Кращий викладач Університету банківської справи» (2015 р.).

За результатами досліджень опубліковано: понад 70 науково-методичних праць, в тому числі 7 монографій, 2 навчальних посібника, понад 30 статей в періодичних виданнях та більше 30 праць навчально-методичного характеру.

Ідентифікатори у наукометричних базах:

ID Scopus – 58070383400 (https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=58070383400&origin=recordPage)

ID ORCID – 0000-0001-9840-2347 (https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0001-9840-2347 )

ID Researcher – M-3602-2015  (https://www.webofscience.com/wos/author/record/M-3602-2015 )

ID Google Scholar – 4UyJseMAAAAJ&view_op (https://scholar.google.com.ua/citations?user=4UyJseMAAAAJ&hl=ru&authuser=1 )

ID Researchgate – Olena-Moskalenko-2 (https://www.researchgate.net/profile/Olena-Moskalenko-2/research )

E-mail: o.v.moskalenko@karazin.ua