• Мілевський Станіслав Валерійович

Посада: доцент кафедри інформаційних технологій та математичного моделювання

Ступінь: кандидат економічних наук, доцент

Дисципліни, що викладає: Комплексні системи захисту інформації, Проектування інформаційних систем безпеки

Освіта: Харківський державний економічний університет, 2001 р, спеціальність – економіка підприємства, кваліфікація – економіст, Національний авіаційний університет, 2021 р., спеціальність – кібербезпека

Захист: 2006 р. дисертація кандидата економічних наук за спеціальністю економіко-математичне моделювання. У 2010 р. отримав звання доцента кафедри економічної кібернетики, у 2020 р. отримав звання доцента кафедри кібербезпеки та інформаційних технологій.

Наукові інтереси: Прийняття рішень в складних системах, методи і моделі оцінки потенціалу та рівня розвитку складних систем, моделі безпеки в соціальних мережах

Публікації: Більше 60 науково-методичних публікацій, серед яких 5 монографій, навчальний посібник, статті у фахових та закордонних журналах, тези міжнародних наукових конференцій.

Адреса електронної пошти: milevskiy@gmail.com 

Профіль в наукометричних базах:

ID Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211218421

ID Researcher 

ID ORCID https://orcid.org/0000-0001-5087-7036

ID Google Scholar https://scholar.google.com/citations?user=GW1st_sAAAAJ&hl=uk