• Майборода Аліна Вікторівна

Кандидат економічних наук, старший викладач

Викладає дисципліни: Фінанси, Інвестування, Фінансовий ринок, Ринок фінансових послуг, Фінанси менеджмент, Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва та фінансовий контролінг

Закінчила Харківського інституту банківської справи за спеціальністю «Фінанси та кредит», отримала ступінь магістра.

Кандидат економічних наук з 2021 р. Дисертацію на тему «Управління системою забезпечення фінансової безпеки суб’єктів господарювання» захистила у спеціалізованій вченій раді ДВНЗ «Університет банківської справи» за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.

У навчально-науковому інституті «Каразінський банківський інститут» працює з 2014 року.

Сфера наукових інтересів – управління фінансової безпеки суб’єкта господарювання та механізм його забезпечення; інноваційний розвиток підприємств України в сучасних умовах господарювання; оцінка кредитоспроможності позичальників та визначення їх платоспроможного рейтингу; аналіз проблемних та слаборозвинених регіонів України.

За результатами досліджень опубліковано: За результатами досліджень опубліковано: 25 наукових праць, серед яких 9 наукових статей, 14 тез доповідей та 2 монографії.

Ідентифікатори у наукометричних базах:

ORCID – https://orcid.org/0000-0001-6575-9024 

WEB OF SCIENCE RESEARCHERID – https://publons.com/researcher/2362285/alina-kovalchuk/

Google Scholar –https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=pz6ZUCIAAAAJ&authuser=1

e-mail: ma.alina.v@gmail.com