• Лекція для студентів Азербайджанського державного економічного університету

Дев’ятого березня 2016 року в рамках міжнародного співробітництва в режимі відеоконференції професор кафедри фінансів і фінансово-економічної безпеки Харківського навчально-наукового інституту ДВНЗ «УБС», доктор економічних наук, професор Носова Ольга Валентинівна прочитала лекцію для студентів Азербайджанського державного економічного університету за темою: «Сутність інновацій: основні підходи». Лекція носила проблемний характер, розкривала суперечності, вказувала шляхи їх вирішення, ставила перед студентами питання для роздумів. О.В. Носова використовувала активні форми взаємодії з аудиторією, створюючи проблемні ситуації, спонукала студентів до пошуку їх вирішення, що сприяло актуалізації, систематизації та поглибленню наявних у студентів знань, що перетворило лекцію в захоплюючу інтерактивне спілкування.