Ковальчук Дмитро Миколайович

 

Посада: старший викладач кафедри інформаційних технологій та математичного моделювання

Дисципліни, що викладає: комп`ютерна графіка та веб-дизайн, організація баз даних та знань

Освіта:

У 2019 році закінчив Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна та отримав диплом з відзнакою за спеціальністю «Комп’ютерні науки», здобув кваліфікацію магістра з комп’ютерних наук.

У 2020 році вступив до аспірантури факультету комп’ютерних наук Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна за спеціальністю 122 – Комп’ютерні науки.

Наукові інтереси: обчислювальна техніка, автоматизовані системи управління, Web-технології.

Публікації: 

Автор 4 тез доповідей на наукових конференціях:

  1. Застосування технології AJAX при розробці веб-додатків // Матеріали ІХ міжнародної науково-практичної конференції «FREE AND OPEN SOURCE SOFTWARE» – С. 27.
  2. Модель і реалізація Web управління 3D лабораторіею // Світові тенденції сучасних наукових досліджень, ХХXV Міжнародна науково-практична iнтернет-конференція. – м. Вінниця, 28 жовтня 2019 року. Ч.3 – С. 20 – 26.
  3. Krasnobayev V., Koshman S., Kovalchuk D. Diagnosing data in a non-positional number system of residual classes // Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління: Тези доповідей десятої міжнародної науково-технічної конференції. 8 – 9 квітня 2021 року. – Т. 2. – С. 25.
  4. Krasnobayev V., Koshman S., Kovalchuk D. Development of the adder structure by modulo of the system of residual classes // Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління: Тези доповідей десятої міжнародної науково-технічної конференції. 8 – 9 квітня 2021 року. – Т. 2. – С. 26.

Двох наукових статей:

  1. Krasnobayev V., Koshman S., Kovalchuk D. The data diagnostic method of in the system of residue classes. Advanced information systems. – 2021. – Vol. 5, No. 1 – P. 123-128. https://doi.org/10.20998/2522-9052.2021.1.18
  2. Krasnobayev V., Koshman S., Kovalchuk D. Synthesis of structure of the adder by module // Системи управління, навігації та зв’язку. – 2021. – Вип. 1 (63). – С. 96-99. https://doi.org/10.26906/SUNZ.2021.1

Монографія:

Victor Krasnobayev, Sergey Koshman and Dmytro Kovalchuk. Method of Tabular Implementation of Modular Arithmetic Operations in the System of Residual Classes. In.: ISCI’2020: Information Security in Critical Infrastructures. Collective monograph. Edited by Ivan D. Gorbenko, Victor A. Krasnobayev and Alexandr A. Kuznetsov. ASC Academic Publishing, USA, 2020, pp. 109-118 – ISBN: 978-1-7362833-0-1 (Hardback), ISBN: 978-1-7362833-1-8 (Ebook).

Науково дослідні роботи (НДР):

НДР № 0119U002546 (№ 3-41-19)

Формулювання та розробка принципів, методів і засобів швидкої та достовірної обробки цілочисельних даних, що представлені у непозиційній системи числення залишкових класів в комп’ютерних системах та мережах подвійного призначення.

Патент на корисну модель

Суматор за довільним модулем m системи залишкових класів. Кошман С. О., Краснобаєв В. А., Кузнецов О. О., Ковальчук Д. М. Патент на винахід № 148170, Україна, G 06 F 7/50 (2006.01). № u 2021 00701. Заявл. 17.02.2021. Опубл. 14.07.2021, Бюл. № 28.-11с.

Адреса електронної пошти: d.n.kovalchuk@karazin.ua

Профіль в наукометричних базах:

ORCID https://orcid.org/0000-0002-8229-836X