• Каталог варіативних компонент фахової підготовки ОПП «Менеджмент і глобальний бізнес» (2020р. затвердження)

Анотація навчальної дисципліни

НМЗ дисципліни

Курс

Семестр

Менеджмент організацій (рівень А – Теорія організації та організація управління підприємством)

НМЗ

ІІ

4

Фінанси (рівень В – Проектне фінансування)

НМЗ

Макроекономіка та Мікроекономіка (рівень С – Поведінкова  та інституціональна економіка)

  НМЗ

НМЗ

ІІІ

6

Макроекономіка та Мікроекономіка (рівень D -Економіка підприємства)

НМЗ

Менеджмент персоналу (рівень В – Організація праці менеджера)

НМЗ

6

Економіка і бізнес

 

Інноваційний менеджмент (рівень А – Управління бізнесом)

НМЗ

ІV

7

Соціологія

  НМЗ

Логістичний менеджмент (рівень В – Менеджмент ЗЕД)

НМЗ

7

Логістичний менеджмент (рівень С – Ризик-менеджмент)

 

Фінанси (рівень В – Фондовий ринок та регулювання фондового ринку)

НМЗ

7

Менеджмент організацій (рівень В – Безпека життєдіяльності)

 

Менеджмент  (рівень С -Антикризовий менеджмент)

НМЗ

7

Трудове право

 

Інноваційний менеджмент (рівень В -Управління інноваціями)

НМЗ

8

Аудит та аналіз господарської діяльності