• Каталог варіативних компонент фахової підготовки ОПП «Комп’ютерні науки та інформаційні технології в бізнесі» (2020р. затвердження)

Анотація навчальної дисципліни

НМЗ дисципліни

Курс

Семестр

Економіко-математичні методи та моделі

НМЗ

ІІ

3

Методи та моделі в економіці

 

Організація баз даних та знань

НМЗ

ІІІ

5

Структури знань та даних

 

Моделювання бізнес-процесів безпеки

НМЗ

ІV

7

Технологічне моделювання

 

Методи та системи штучного інтелекту

НМЗ

7

Організація штучного інтелекту

 

Проектування інформаційних систем безпеки

 

7

Проектування технологічних систем

НМЗ

Технологія комп’ютерного проектування

НМЗ

8

Системи комп’ютерного проектування

 

Крос-платформне програмування

НМЗ

8

Програмування мобільних додатків

 

Інформаційні системи і технології в обліку та банках

НМЗ

8

Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті