• Каталог варіативних компонент фахової підготовки ОПП «Кібербезпека у фінансових технологіях» (2021р. затвердження)

Анотація навчальної дисципліни

Кількість кредитів

НМЗ дис-ни

Курс

Семе стр

Фома контролю

1.

Економіко-математичні методи та моделі   /

/   Методи та моделі в економіці

6

НМЗ

ІІ

3

екзамен

 

2.

Чисельні методи   /

/   Чисельний аналіз та наукові обчислення

6

НМЗ

4

залік

 

3.

Організація баз даних та знань   /

/   Структури знань та даних

5

НМЗ

4

залік, курс.

робота

 

4.

Комп’ютерна графіка та веб-дизайн   /

/   Веб-програмування

4

НМЗ

ІІІ

5

екзамен

 

5.

Безпека банківських систем   /

/   Безпека фінансових технологій

4

 

5

залік

НМЗ

6.

Системний аналіз і теорія прийняття рішень    /

/ Системотехнічні методи в інформаційних технологіях /

/ Теорія та практика системного прийняття рішень

4

НМЗ

6

залік

 

 

7.

Проектування інформаційних систем безпеки  /

/   Проектування засобів безпеки ІС

4

НМЗ

IV

7

залік

 

8.

Моделювання бізнес-процесів безпеки   /

/    Бізнес-інжиніринг інформаційних систем

6

НМЗ

7

екзамен

 

9.

Цифрова криміналістика    /

/Основи протидії кіберзлочинності та цифрова криміналістика

4

 

7

залік

НМЗ

10.

Адміністрування та моніторинг комп’ютерних систем   /

/Організація та проведення тестування на проникнення та соціальна інженерія

5

НМЗ

8

екзамен