• Каталог варіативних компонент фахової підготовки ОПП «Бізнес-аналітика і аудит» (2022 рік затвердження)

Анотація навчальної дисципліни

НМЗ дисципліни 

 

Семестр

Вибірковий блок 1: Облік і аудит

Кодекс професійної етики

НМЗ

І

2

Дисципліна обирається з каталогу

 

2

Програмне забезпечення бухгалтерського обліку

НМЗ

ІІ

4

Дисципліна обирається з каталогу

 

4

Фінансова звітність

НМЗ

ІІІ

6

Програмне забезпечення економічного аналізу

НМЗ

6

Облік за видами економічної діяльності

НМЗ

ІV

7

Облік і звітність у бюджетних установах

 

7

Дисципліна обирається з каталогу

 

7

Проектний аналіз

 

8

Внутрішньогосподарський контроль

 

8

Дисципліна обирається з каталогу

 

8

Вибірковий блок 2:  Бізнес-аналітика і консалтинг

Консалтинговий бізнес

 

І

2

Дисципліна обирається з каталогу

 

2

Аутсорсинг  бухгалтерських  послуг

 

ІІ

4

Дисципліна обирається з каталогу

 

4

Організація і методика аудиту

 

ІІІ

6

Методи прийняття рішень в аналізі і аудиті

 

6

Управління податковим навантаженням бізнесу

 

ІV

7

Внутрішній аудит в банках

 

7

Дисципліна обирається з каталогу

 

7

Аналіз торгівельної діяльності бізнесу

 

8

Аудит за міжнародними стандартами

 

8

Дисципліна обирається з каталогу

 

8

 

Каталог вибіркових компонент  фахової  підготовки ОПП «Бізнес-аналітика і аудит»

Анотація навчальної дисципліни

НМЗ

Форма підсумкового контролю

Основи наукових досліджень в обліково-аналітичних процесах

НМЗ

Дворівнева шкала оцінювання

Основи підприємництва

 

Дворівнева шкала оцінювання

Основи управлінського обліку

НМЗ

Дворівнева шкала оцінювання

Основи бізнес-аналітики

 

Дворівнева шкала оцінювання

Програмне забезпечення економічного аналізу

НМЗ

Дворівнева шкала оцінювання

Аудит за міжнародними стандартами

 

Дворівнева шкала оцінювання

Облік і звітність у бюджетних установах

 

Дворівнева шкала оцінювання

Методи прийняття рішень в аналізі і аудиті

 

Дворівнева шкала оцінювання

Державний контроль

НМЗ

Дворівнева шкала оцінювання

Організація та методика податкового контролю

 

Дворівнева шкала оцінювання