• Головко Олена Григорівна

Доцент, кандидат економічних наук

Викладає дисципліни: “Фінансова стабільність суб’єктів господарювання”, «Бізнес фінанси (рівень А – Цінова політика та управління витратами)»,  «Бізнес фінанси (рівень В – Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва та фінансовий контролінг)», “Економіка праці та соціально-трудові відносини”, ” Бізнес фінанси (рівень С – Бізнес планування) “, ” Бізнес фінанси (рівень D – Фінанси малого бізнесу)”, “Страховий менеджмент”

Закінчила Харківський інженерно-економічний інститут за спеціальністю «Економіка і управління в машинобудуванні» та здобула кваліфікацію інженера-економіста.

У Харківському навчально-науковому інституті ДВНЗ «Університет банківської справи» працювала з 2002 по 2020 роки.

З 2020 року працює в Навчально-науковому інституті «Каразінський банківський інститут» Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.

Напрямки наукової роботи: проблеми фінансової стабільності суб’єктів господарювання; вдосконалення внутрішньофірмового бюджетування в сучасних умовах; управління фінансовою стабільністю банку; формування фінансової стратегії страхової компанії.

Тема кандидатської дисертації: «Фінансова стабільність розвитку банків».

Має 2 авторських свідоцтва:

  • Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Методичний підхід визначення кризових ознак у розвитку банку» №93766 від 07.11.2019 (Автори Азаренкова Г.М., Головко О.Г.)
  • Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Методичний підхід щодо визначення оцінки фінансової стабільності банку» №93767 від 07.11.2019 (Автори Азаренкова Г.М., Головко О.Г.)

Була членом галузевих конкурсних комісій Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища» та «Транспорт (Транспортні системи; Автомобілі та трактори; Експлуатація та ремонт засобів транспорту; Машини для земельних дорожніх і лісотехнічних робіт; Економіка транспорту та зв’язків)», «Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища», «Управління у сфері економічної конкуренції».

У 2017 році була Головою експертної комісії  Міністерства освіти і науки України на акредитаційній експертизі підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю  5.03050802 «Оціночна діяльність» у ДВНЗ «Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу»; у 2018 році членом експертної комісії Міністерства освіти і науки України на акредитаційній експертизі зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст у ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального управління»; у 2018 році членом експертної комісії Міністерства освіти і науки України на акредитаційній експертизі освітньо-професійної програми «Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу» підготовки фахівців спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Приватному вищому навчальному закладі Університеті Короля Данила.

Нагороджена Подякою від Міністерства освіти і науки України за ініціативу та наполегливість, високий професіоналізм, сумлінне виконання службових обов`язків та високий особистий внесок у розвиток сфери освіти і науки України (2019), Подяку Голови Харківської обласної Ради за сумлінну плідну працю, високий професіоналізм, відданість справі, вагомий внесок у становлення й розвиток банківської справи та з нагоди Дня банківських працівників (2019).

Переможець конкурсу «Професіонал року» на звання «Кращий науковець року» серед науково-педагогічних працівників Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (2011), лауреат конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» (2011, 2014, 2019). Переможець конкурсу «Професіонал року» на звання «Кращий викладач – керівник студентами переможцями» серед науково-педагогічних працівників Харківського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019).

Протягом 2012-2013 н.р. підготовлено 3 переможці підсумкового туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. Отримані дипломи 1 ступеня (Пономаренко В.), 2 ступеня (Лутіцький Д.) та 3 ступеня (Шахова О.).

Протягом 2013-2014 н.р. підготовлено 3 переможці підсумкового туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. Отримані дипломи 2 ступеня (Пономаренко В.) та 3 ступеня (Шахова О., Кохан О.).

Протягом 2014-2015 н.р. підготовлено 3 переможці підсумкового туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. Отримані дипломи 2 ступеня (Погорелов О., Абросімова К.), 3 ступеня (Бережна Ю.).

Протягом 2015-2016 н.р. підготовлено 4 переможців підсумкового туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. Отримані дипломи 2 ступеня (Абросімова К.), 3 ступеня (Сало Л., Погорелов О., Бережна Ю.).

Протягом 2016-2017 н.р. підготовлено 6 переможців підсумкового туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. Отримані дипломи 2 ступеня (Косенко Т.), 3 ступеня (Погорелов О., Ковальчук Ю., Жовнір В., Абросімова К., Кольтюкова В.).

Протягом 2017-2018 н.р. підготовлено 7 переможців підсумкового туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. Отримані дипломи 2 ступеня (Косенко Т., Ткаченко А., Тимченко О., Анішина Є.), 3 ступеня (Гердт І., Пащенко Т., Литовченко А.).

Протягом 2018-2019 н.р. підготовлено 7 переможців підсумкового туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. Отримані дипломи 2 ступеня (Омеляненко Д.), 3 ступеня (Ткаченко А., Жеваго Д., Омеляненко Д., Бенбенок А., Шопіна А., Чернова А., Мельник А., Калініна А., Кочура В.).

Протягом 2019-2020 н.р. підготовлено 7 переможців підсумкового туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. Отримані дипломи 1 ступеня (Кушнір А., Губенко О.), 2 ступеня (Жеваго Д.), 3 ступеня (Черкашина А., Шопіна А., Омеляненко Д., Руденко А).

Протягом 2016-2017 н.р. підготовлено 4 переможців:

Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 051 «Економіка» диплом ІI ступеня (Піддубна К., Полурєзов Д.);

Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт «Кредитно-банківська система: історія, сучасність та перспективи розвитку», отримано диплом ІІ ступеня (Абросімова К., Калінін О.).

Протягом 2017-2018 н.р. підготовлено 2 переможців Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 051 «Економіка» диплом ІІI ступеня (Абросімова К., Шопіна А.).

Протягом 2018-2019 н.р. підготовлено 4 переможців:

Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю 073 «Менеджмент» диплом ІІI ступеня (Калініна А.);

VI Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт «Кредитно-банківська система: історія, сучасність та перспективи розвитку», отримано диплом ІІ ступеня (Калініна А.) та дипломи ІІІ ступеня (Хріпко І., Гончарова А.).

Протягом 2019-2020 н.р. підготовлено 2 переможця:

VIІ Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт «Кредитно-банківська система: історія, сучасність та перспективи розвитку», отримано дипломи ІІІ ступеня ( Омеляненко Д., Руденко А.).

Протягом 2020-2021 н.р. підготовлено 6 переможців підсумкового туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. Отримані дипломи 2 ступеня (Остапенко О.), 3 ступеня (Омеляненко Д., Притико А., Кирко А., Притико А., Омеляненко Д.). 

Протягом останніх 5 років було здійснено підвищення кваліфікації: – стажування в ДНВП «Об’єднання Комунар» без відриву від основної роботи з «23» жовтня 2017 року по «22» грудня  2017 року;  -стажування в ПАТ «Страхова компанія «АХА Страхування» без відриву від основної роботи з  «01» лютого 2018 року по «27» квітня 2018 року;  – підвищення кваліфікації  в АТ «Ощадбанк», м. Харків з «02» липня 2018 року по «16» серпня 2018 року, 160 годин.

Є членом Асоціації SPACETIME.  В 2021 році отримала Сертифікат тренера фінансової грамотності GMW.

Участь у науково-дослідних темах: «Моделювання фінансової стабільності руху фінансових потоків економічних агентів країни в умовах глобалізації» (номер державної реєстрації 0118U003772); «Управління посткризовим розвитком банківської системи України» (реєстраційний номер теми: № 0111U002134);  «Розвиток системи фінансового менеджменту підприємства» (номер державної реєстрації 0114U003032); «Діагностика системної стабільності на основі макроекономічних та пруденційних показників» (номер державної реєстрації 0113U002195).

 Ідентифікатори у наукометричних базах:

ORCID –0000-0001-6502-4562

WEB OF SCIENCE RESEARCHERID – https://publons.com/researcher/2349924//

Google Scholar – https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=JiaWiLEAAAAJ