• Галич Роман Володимирович

Доцент, кандидат юридичних наук

Викладає дисципліни: Банківське право, Трудове право, Господарське право, Фінансова безпека.

Закінчив Національний юридичний університет імені Я. Мудрого в 2011 р. та здобув кваліфікацію магістра з права. В 2013 році здобув науковий ступінь: кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.05 «трудове право; право соціального забезпечення» (Київський національний університет імені Т.Г. Шевченко).

Здобув кваліфікацію магістра з менеджменту в 2017 році в Університеті банківської справи.

Вчене звання доцента має з 2019 року.

Має практичний досвід роботи на наступних посадах: начальника відділення у кримінально-виконавчій службі України, викладача  кафедри конституційного і міжнародного права Донецького інституту Міністерства внутрішніх справ України юрисконсульта у приватному і державному секторі, старшого наукового співробітника Харківського інституту Національного банку України, доцента кафедри фінансів, банківської справи та страхування Харківського інституту ДВНЗ «Університет банківської справи».

З 2020 року працює на посаді доцента в ННІ «Каразінський банківський інститут», Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.

Напрямки наукової роботи: захист прав громадян, фінансова безпека, регулювання фінансово-кредитної діяльності, банківська діяльність, антикорупційна політика, права і свободи людини

Є розробником курсів для дистанційного навчання: «Безпека працівників банку», «Безпека банківської діяльності» тощо, викладачем курсів-семінарів для головних бухгалтерів і керівників ломбардів.

Брав участь у численних міжнародних науково-практичних конференціях, круглих столах, семінарах, дискусіях у провідних закладах освіти, неурядових організаціях, фінансових компаніях, банках, НБУ тощо.

Має сертифікацію на рівні B2 з англійської мови.

Проходив наступні довгострокові підвищення кваліфікації:

Західно-Фінлядський коледж (Фінляндія) «Проектний підхід в організації навчального процесу у закладах освіти Фінляндії» 2018 р.

Левіт інститут міжнародного розвитку (США) «Критичне мислення та адвокатура як основа вільного суспільства» 2018 р.

ВНЗ Укоопспілки «Тренінгові технології в навчанні», 2018 р.

Національний банк України «Проблеми банківського законодавства», м.Львів, 2015р.

Є автором понад 40 публікацій, в тому числі: 2 монографій, 1 навчального посібника з грифом Міністерства освіти і науки України, 2 статтей у фахових виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз – Web of Science, статтей у інших науково-практичних виданнях та науково-методичних  розробок).

Ідентифікатори у наукометричних базах:

ORCID –https://orcid.org/0000-0001-7958-8174

Google Scholar –https://scholar.google.com.ua/citations?user=YSIsNmUAAAAJ&hl=uk&authuser=1

 

e-mail: r.v.galych@karazin.ua