• Бітнер Ірина Володимирівна

Доцент, кандидат економічних наук

Викладає дисципліни: УБС студія: Банківська система (рівень А), ЦБіГКП: Центральний банк і грошово-кредитна політика, Інноваційні технології: Технології наукових досліджень.

У 1994 році закінчила економічний факультет Харківського державного економічного університету за спеціальністю бухоблік, контроль та аналіз господарської діяльності.

У Харківському навчально-науковому інституті ДВНЗ «Університет банківської справи» працює з 2000 р.

Сфера наукових інтересів – банківська діяльність в умовах глобалізації фінансових ринків, регіональні аспекти функціонування фінансово-кредитної системи та її вплив на соціально-економічний розвиток регіонів, активізація взаємодії банківського та реального секторів економіки, шляхи вдосконалення інноваційної та інвестиційної діяльності.

Кандидат економічних наук з 2000 р., доцент кафедри банківської справи з 2005 р. Дисертацію на тему «Фінансово-кредитне забезпечення інноваційної діяльності (на прикладі промислових підприємств Харківської області)» захистила у спеціалізованій вченій раді Д 55.081.01 Державного вищого навчального закладу «Українська академія банківської справи Національного банку України» за спеціальністю 08.04.01 – гроші, фінанси і кредит.

Є автором понад 20 наукових праць та численних методичних розробок

Ідентифікатори у наукометричних базах:

Google Scholar –https://scholar.google.com/citations?hl=uk&view_op=list_works&gmla=AJsN-F68hAUj9XaFc-ET4u_Apd5AVb0dADkOfvFtQ4zEwvhexOuG7zVwE0eKG2MW1XdIXn83Izw30BjJwVq1g9Nsr_QNU_0JuMtydEr00hGwp-bCTO2mS7cLdS5NPX06KoWNy6X3x9B2&user=COnMBqkAAAAJ