• Баранова Валерія Вадимівна

доктор економічних наук, доцент

 

2005 рік – кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит

2013 рік – доцент кафедри економіки та фінансів

2021 рік – доктор економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

 

Викладач міжнародної грантової програми «Ukraine digital: ensuring academic success in times of Crisis» за підтримки DAAD (Німеччина, Мешеде, Південнофестфальський університет прикладних наук) (2022) (2023)

Викладач проекту Програми Європейського Союзу Erasmus+ модуль Жана Моне «Європейська інтеграція України в умовах Індустрії 4.0» («European integration of Ukraine in Industry 4.0») (2019-2022)

Експерт з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Сертифікат на рівень володіння англійською мовою В2.

Член редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України «Financial and credit systems: prospects for development».

Член редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України «Global Scientific Trends: Economics and Public Administration».

В рамках III Міжнародної програми «Наукова еліта України» нагороджена орденом «Науковець року-2021», Почесною Грамотою за вагомі здобутки та особистий внесок у розвиток науки України, пам’ятною Книгою Пошани «Наукова еліта України».

 

Підвищення кваліфікації

(2023) Закордонне відрядження та тренінгове навчання з метою проходження стажування та підвищення кваліфікації за умови участі у міжнародній грантовій програмі «Ukraine digital: ensuring academic success in times of Crisis» за підтримки DAAD (Німеччина, Мешеде, Південнофестфальський університет прикладних наук).

(2023) VI Харківська міська школа соціального проєктування та грантрайтингу «Open Grants School-2023» Управління інноваційного розвитку та іміджевих проєктів Харківської міської ради (Україна, м. Харків).

(2023) Підвищення кваліфікації в рамках проєкту «Modern Public Governance and Public Management in Transitional Settings». Jointly organized by the University of York and V.N. Karazin Kharkiv National University.

(2023) Підвищення кваліфікації в рамках проєкту Програми Європейського Союзу Erasmus+ Module Jean Monne «Module Sustainability and Thinking Entrepreneurship» за темою «Бізнес-моделі для сталого розвитку: виклики та цифрова трансформація» (Україна, м. Харків, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна).

(2023) Підвищення кваліфікації в рамках Весняної Школи Вернадського-2023 за тематикою «Сталий, інклюзивний та смарт розвиток в контексті децентралізації: досвід ЄС» в рамках проєкту Jean Monet Chair «Sustainable, Inclusive and Smart Development» (Україна, м. Луцьк, Волинський національний університет імені Лесі Українки).

(2022) Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації (стажування) «Сучасні методи та форми організації освітнього процесу у закладах вищої освіти» (Україна, м. Одеса, ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського», Південноукраїнський центр професійного розвитку керівників та фахівців соціономічної сфери).

(2022) Teaching Excellence International Training Program «Create Creative Entrepreneurs Leaders School» for lecturers of Ukrainian HEIs (Higher Education Enterprise Programme від British Council у співпраці з Українською асоціацією з розвитку менеджменту та бізнес-освіти).

(2022) Закордонне відрядження та тренінгове навчання з метою проходження стажування та підвищення кваліфікації за умови участі у міжнародній грантовій програмі «Ukraine digital: ensuring academic success in times of Crisis» за підтримки DAAD (Німеччина, Мешеде, Південнофестфальський університет прикладних наук).

(2022) Курси підвищення кваліфікації для науково-практичних працівників «Інновації в системі дистанційного (змішаного) навчання» (Україна, м. Харків, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна).

(2021) Закордонне відрядження з метою проходження стажування та підвищення кваліфікації у науково-дослідницькому та освітньому курсі під назвою «Сучасні медіатехнології в умовах дистанційної та змішаної форм навчання у вищій школі» (Туреччина, м. Стамбул, Університет Фонду Фатіха Султана Мехмета).

(2021) Підвищення кваліфікації в рамках міждисциплінарного та міжфакультетського модулю «Європейська інтеграція України в умовах Індустрії 4.0» («European integration of Ukraine in Industry 4.0») (Україна, м. Харків, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна).

(2020) Курси підвищення кваліфікації для науково-практичних працівників «Організація підсумкового контролю знань з використанням дистанційного навчання на платформі LMS Moodle» (Україна, м. Харків, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна).

(2019) Підвищення кваліфікації за англомовним курсом лекцій д.е.н., проф. Ян-Урбана Сандала (Норвегія) на тему «Соціальне підприємництво», який складається з трьох модулів: «Social Entrepreneurship», «Innovation Management», «Service Vision Management».

(2017) Курси підвищення кваліфікації для науково-практичних працівників ХНУ імені В.Н. Каразіна «Технології дистанційної освіти у вищому навчальному закладі» (Україна, м. Харків, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна).

(2016) Підвищення кваліфікації за темою «Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення» (Державна служба фінансового моніторингу України, Навчально-методичний центр Держфінмоніторингу України).

 

Сфера наукових інтересів

національна економіка, фінансова система, економічна безпека, інноваційно-інвестиційний розвиток країн, міжнародна економіка, модернізаційні процеси в економіці країн.

 

За результатами досліджень опубліковано самостійно та у співавторстві понад 130 наукових праць: 8 публікацій в періодичних виданнях, що включені до наукометричної бази Scopus/Web of Science; 6 підручників, в тому числі 2 підручника з Грифом МОН; 4 навчальних посібника, в тому числі 1 навч. посібник з Грифом МОН; 17 монографій; понад 50 статей у наукових фахових та закордонних виданнях; понад 30 тез доповідей у науково-практичних вітчизняних і міжнародних конференціях.

 

Ідентифікатори у наукометричних базах

SCOPUS   ID

57216491474

Web of Science   ID

Researcher ID

https://publons.com/researcher/1774388/valeria-baranova/

GYE-0132-2022

ORCID   ID

0000-0002-8163-881X

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Valeria_Baranova

Google Академія

https://scholar.google.com.ua/citations?user=n-PJASEAAAAJ

 

Контактна інформація

e-mail: v.v.baranova@karazin.ua