• Азаренкова Галина Михайлівна
Завідувач кафедри, професор, доктор економічних наук, відмінник освіти України, академік Національної Академії вищої освіти України, академік Академії економічних наук України

Викладає дисципліни: «Фінансовий менеджмент», «Інноваційні технологіі».

Закінчила Харківський національний економічний університет (Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця) за спеціальністю «Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності» (спеціалізація «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит»).

У 2008 році присуджено науковий ступінь доктора економічних наук зі спеціальності «Гроші, фінанси і кредит». Тема докторської дисертації: «Фінансові потоки економічних агентів: методологія і організація управління».

У 2011 році присвоєно вчене звання професора кафедри фінансів.

З 2018 обрано академіком Академії економічних наук України зі спеціальності «Фінанси».

З 2019 обрано академіком Національної  Академії наук вищої освіти України по відділенню економіки та фінансів

Наукова школа: «Наукові засади руху фінансових потоків економічних агентів».

Під науковим керівництвом успішно захищено 6 кандидатських дисертацій за спеціальністю 08.00.08 «гроші, фінанси і кредит».

Член спеціалізованої вченої ради Д 26.883.01 в ДВНЗ «Університет банківської справи», член Всеукраїнської спілки вчених-економістів, заступник головного редактора редколегії фахового (Перелік А) збірника «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики» (Web of Science), член редколегії Вісника «Університету банківської справи», член редакційної ради «Investment Management and Financial Innovations» (Scopus), рецензент наукових журналів «Економічний часопис-ХХІ» (Economic Annals-XXI) (Scopus), та «Insurance Markets and Companies» (Scopus).

Почесні звання: диплом обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена (номінація «Науковець») – 2004 рік; почесна грамота МОНУ – 2009 рік; відзнака Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) – 2010 рік; відзнака Головного управління освіти і науки Харківської обласної ради – 2012 рік; диплом редакції періодичних видань Національного банку України в номінації «ТОП – 20 Авторитетних докторів наук – авторів журналу Вісник НБУ – 2012 рік; диплом V Всеукраїнського конкурсу «Пані Банкір -2013» (за версією журналу «Банкиръ») – 2014 рік; нагрудний знак «Відмінник освіти України» – 2014 рік; подяка від Національного банку України – 2015 рік; грамота за сумлінну працю від ДВНЗ «Університет банківської справи» – 2016 рік; почесна грамота  від Харківського банківського союзу за значний особистий внесок у забезпечення розвитку банківської справи, багаторічну та сумлінну працю та високий професіоналізм – 2017 рік; подяка від ДВНЗ «Університет банківської справи» за проведення на високому професійному рівні занять з підготовки до Всеукраїнської студентської олімпіади 2016-2017 н.р. та Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт – 2017 рік; подяка від ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за участь в роботі конкурсного журі ІV Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт «Кредитно-банківська система: історія, сучасність та перспективи розвитку» – 2017 рік; подяка від Харківського національного економічного університета імені Семена Кузнеця за плідну роботу у журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської Олімпіади з навчальної дисципліни «Державні фінанси» – 2017 рік; подяка від ДВНЗ «Університет банківської справи» за участь у роботі галузевої конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук зі спеціальності «Банківська справа» у 2016-2017 н.р. – 2017 рік; грамота від Академії економічних наук України за плідну науково-дослідну роботу, у зв’язку з відзначенням Дня науки та проведенням Загальних зборів Академії економічних наук України – 2018 р; Грамота Верховної Ради України «За заслуги перед Українським народом» – 2019 р.

 Безпосередній ініціатор та організатор Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з банківської справи та 2-х щорічних міжнародних науково-практичних конференцій, які проводяться на базі інституту (протягом останніх 10 років).

Протягом останніх  років брала безпосередню участь у виконанні науково-дослідних тем на замовлення Національного банку України, підприємств та держбюджетних науково-дослідних тем, а саме: «Стратегічний розвиток банківського сектора регіону у контексті забезпечення фінансової стабільності (на прикладі банків Харківського регіону)» на замовлення Управління Національного банку України в Харківській області (січень 2014 р. – грудень 2016 р.); «Розвиток системи фінансового менеджменту підприємства» (№0114U003032) (2016 рік); «Сучасні технології фінансового менеджменту підприємства» № 0116U002601 на замовлення ТОВ «Метал Харків» (2016 рік), «Теорія та методологія трансформаційних процесів у фінансовому секторі країни» ДР №0117I002441 – держ.бюджетне замовлення (2017-2018 роки) та «Моделювання фінансової стабільності руху фінансових потоків економічних агентів країни в умовах глобалізації» ДР№0118U003772- держ.бюджетне замовлення (2018 рік), «Покращення фінансового стану підприємства в кризових ситуаціях» (№0115U005824).

Протягом останніх 5 років було здійснено:підвищення кваліфікації :

 -в Академічному співтоваристві Міхала Балудянського, м. Кошице, Словацька Республіка за напрямом «Економіка, менеджмент та маркетинг», Сертифікат №26-09/15 від 16.09.2015 р.;

 – стажування в ДНВП «Об’єднання Комунар» за напрямом «Фінансовий менеджмент» без відриву від основної роботи з «23» жовтня 2017 року по «22» грудня  2017 року;

 -стажування в ПАТ «Страхова компанія «АХА Страхування» без відриву від основної роботи з  «01» лютого 2018 року по «27» квітня 2018 року;

 – підвищення кваліфікації  в АТ «Ощадбанк», м. Харків з «02» липня 2018 року по «16» серпня 2018 року, 160 годин.

 В 2018 р. здобула кваліфікацію: ступінь вищої освіти магістр за спеціальністю «Менеджмент» в Харківському навчально-науковому інституті ДВНЗ «Університет банківської справи» (Диплом магістра з відзнакою М18№040167 від 31 січня 2018 р.).

У сфері забеспеченя якості у вищій освіті отримано:

-сертифікат ДВНЗ «Університет банківської справи» №2 від 28.02.2019 –участь у навчально-методичному семінарі-тренінгу «Робочі програми навчальних дисциплін:розробка та самоаналіз»;

-сертифікат Інституту Вищої Освіти НАПН України та ДВНЗ «Університет банківської справи» №1 від 20.03.2019 – участь у Тренінгу для підготовки експертів із забезпечення якості вищої освіти ;

– сертифікат Інституту Вищої Освіти НАПН України серія ПК-21707620 № 271/19 щодо складання тесту для перевірки базових знань щодо забезпечення якості вищої освіти (15.05-19.05.2019) –Проект «Формування мережі експертів із забезпечення якості вищої освіти» , Програма підвищення кваліфікації наукових і науково-педагогічних працівників у кількості 0,1 кредит ЄКТС;

-сертифікат участі у семінарі «Освітні проекти: трансфер інновацій і професійний розвиток»(Міністерство освіти і науки України, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Міжнародний благодійний фонд «Міжнародний фонд досліджень освітньої політики» 23-24 травня 2019року.

За результатами досліджень опубліковано: понад 180 наукових праць, в тому числі 28 монографія, 2 підручника та 13 навчальних посібників з грифом МОН України, інших наукових праць в періодичних виданнях та провідних наукометричних базах даних та понад 70 праць навчально-методичного характеру.

Ідентифікатори у науко метричних базах:

ID:

 

Адреса та зв’язок:

61174, м. Харків, пр. Перемоги, 55, ауд. 206

057 338 59 01

e-mail: g.m.azarenkova@karazin.ua