• 4 червня 2020 р. відбувся VІI Міжнародний конкурс студентських наукових робіт «Кредитно-банківська система: історія, сучасність та перспективи розвитку» на базі ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана».
09.06.2020

Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «УБС» був представлений науковою роботою «Кредитний ризик-менеджмент у системі забезпечення фінансової стабільності банку» Denys Omelianenko, бакалавра спеціальності «Фінанси і кредит» та Anastasiia Rudenko , магістра спеціальності «Фінанси, банківська справа і страхування»  під керівництвом к.е.н. доцента кафедри фінансів, банківської справи та страхування Елена Беленькова Головко (Elena Belenkova). Наукове дослідження наших кращих студентів було відзначено Дипломами 3 ступеня.

В роботі журі Конкурсу брала участь д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування Галина Азаренкова (Galina Azarenkova).

Дякуємо організаторам Конкурсу, зокрема, завідувачу кафедри банківської справи ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»Людмила Примостка та заступнику завідувача кафедри менеджменту банківської діяльності ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» Andrew Nikitin за якісну організацію та високий рівень проведення конкурсу!

Вітаємо наукового керівника та студентів з найкращими результатами, бажаємо подальших перемог та творчого натхнення!