• 22.02.23 р., Міжпредметний семінар-конференція на базі дисциплін кафедри Обліку та оподаткування «Фінансовий облік (рівень В – Фінансови обік за МСФЗ)» (гр.АО 31-Б) та «Фінансова звітність» (гр.АО 11-М)
11.04.2023

Тема семінару: «Історія формування та впровадження міжнародної системи обліку. Нормативно-правове регулювання використання Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні»

Викладач-модератор – доц. Шубіна С.В.

Доповідачі/ теми для обговорення:

  1. Шубіна Світлана Валентинівна, доповідь-презентація «Значення Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності у забезпеченні уніфікації фінансової звітності:
  • Національні школи та системи обліку. Системи обліку, які існують у світовій практиці.
  • Історія формування міжнародної системи бухгалтерського обліку. Міжнародні організації які займаються розробкою та впровадженням стандартів в облік і фінансову звітність.
  • Загальна характеристика Міжнародних стандартів фінансової звітності. Концептуальна основа фінансової звітності та її місце в системі міжнародних стандартів.
  • Основні нормативно-правові акти, які визначають обов’язковість складання звітності за міжнародними стандартами в Україні

 

  1. Шуста Анна Олегівна, здобувач вищої освіти, гр.АО31Б, доповідь-презентація «Роль Міжнародних стандартів фінансової звітності у світовій економіці»

 

  1. Рибін Олексій Іванович, магістр 1 року навчання, гр.АО11 М, доповідь-презентація «Міжнародні стандарти обліку та фінансової звітності для приватного та державного секторів економіки»

 

Таким чином, здобувачі вищої освіти бакалаврського та магістерського рівнів отримали позитивні враження від спілкування, що свідчить про важливість та дієвість подібних заходів для підвищення розуміння майбутньої професії, визначення особливостей та напрямків поліпшення освітніх програм, а саме: для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти – «Бізнес-аналітика та аудит» та для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти – «Облік і аудит в управлінні бізнес-процесами».