• 22.02.2023 р. кафедрою Обліку та оподаткування був проведений Міжпредметний семінар-конференція на базі дисциплін «Фінансовий облік (рівень В – Фінансовий обік за МСФЗ)» (гр.АО 31-Б) та «Фінансова звітність» (гр.АО 11-М)
22.02.2023

Тема семінару: «Історія формування та впровадження міжнародної системи обліку. Нормативно-правове регулювання використання Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні»

Викладач-модератор – доц. Шубіна С.В.

Доповідачі/ теми для обговорення:

  1. Шубіна Світлана Валентинівна, доповідь-презентація «Значення Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності у забезпеченні уніфікації фінансової звітності:
  2. Шуста Анна Олегівна, здобувач вищої освіти, гр.АО31Б, доповідь-презентація «Роль Міжнародних стандартів фінансової звітності у світовій економіці»

 

  1. Рибін Олексій Іванович, магістр 1 року навчання, гр.АО11 М, доповідь-презентація «Міжнародні стандарти обліку та фінансової звітності для приватного та державного секторів економіки»

 

Здобувачі вищої освіти отримали позитивні враження від спілкування, що свідчить про важливість та дієвість подібних заходів для підвищення розуміння майбутньої професії, визначення особливостей та напрямків поліпшення освітніх програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти – «Бізнес-аналітика та аудит» та другого (магістерського) рівня вищої освіти – «Облік і аудит в управлінні бізнес-процесами».