• Стяглик Наталя Іванівна

Посада: завідувач кафедри інформаційних технологій та математичного моделювання

Ступінь, звання: кандидат педагогічних наук

Дисципліни, що викладає: Об’єктно-орієнтоване програмування, Алгоритми і структури даних, Спеціалізовані мови програмування, Технологія створення програмних продуктів

Освіта:

У 2004 р. закінчила Харківський національний університет ім.В.Н.Каразіна, механіко-математичний факультет, спеціальність «Прикладна математика». Отримала кваліфікацію «Магістр з прикладної математики, викладач математики та інформатики».

Захист:

У 2013 році присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.09 «Теорія навчання». Тема кандидатської дисертації: «Технологія навчального консультування студентів природничо-математичних спеціальностей педагогічних університетів».

Підвищення кваліфікації протягом останніх 5 років:

1) Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, курси підвищення кваліфікації за дисциплінами “Об’єктно-орієнтоване програмування” та “Алгоритми і структури даних” свідоцтво ПК 36627007/149-16 від 01.03.2016 р.

2) Онлайн-курс «Додатки Google в професійній діяльності викладача/адміністрації закладу освіти», сертифікат № БЦ-С-2747 від 31.08.2018

3) Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів Вищого навчального закладу «Полтавський університет економіки і торгівлі» Підвищення кваліфікації за програмою «Тренінгові технології в навчанні», свідоцтво № ПК 01597997\00996-18 від 30.11.19

4) Стажування за програмою «Процеси системних змін у вищій освіті Європейського Союзу – польський контекст» у Вищій школі міжнародних відносин та соціальних комунікацій, м. Хелм, Польща, сертифікат від 15.06.2019р

5) Стажування за програмою Асоціації інформаційних технологій України з підвищення кваліфікації викладачів Teacher’s Intership за програмою EPAM Systems, сертифікат №0168 серпень- жовтень 2019 р;

6) Підвищення кваліфікації (стажування) у Харківському національному університеті радіоелектроніки за темою “Розробка програмного забезпечення. Підготовка до викладання навчальних дисциплін за спеціальністю 125 Кібербезпека”, свідоцтво № 443 від 03.06.2020

7) Стажування за програмою Асоціації інформаційних технологій України з підвищення кваліфікації викладачів Teacher’s Intership за програмою EPAM Systems, сертифікат №343 липень-серпень 2020 р

Наукові інтереси: удосконалення ефективності навчального процесу шляхом впровадження новітніх педагогічних технологій; здійснює підготовки, організації та проведення фахових олімпіад з програмування серед студентів вищих навчальних закладів.

Публікації: Має більше 30 друкованих праць, численні методичні розробки.

Адреса електронної пошти: natalia.stiahlyk@karazin.ua

Профіль в наукометричних базах:

ID ORCID https://orcid.org/0000-0002-0573-3508 

ID Google Scholar https://scholar.google.de/citations?user=XeM8bdIAAAAJ