• ЗВІТ про проведення конференції 2022 р.

20 травня 2022 року Навчально-науковим інститутом «Каразінський банківський інститут» Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна в on-line режимі проведено ІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ, ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ ТА ОБЛІКОВИХ СИСТЕМ».

Тематичні напрямки конференції: 1. Сучасні фінансові інститути та інструменти в нестабільній глобальній екосистемі. Актуальні питання розробки і впровадження бухгалтерського обліку, аналізу, контролю і оподаткування підприємницької діяльності. 3. Професійний менеджмент у сучасних організаціях. 4.Інформаційні технології та економіко-математичні моделі у фінансово-кредитній сфері та бізнесі.

Метою конференції було обговорення наукових і практичних проблем бізнесу, фінансово- кредитних та облікових систем.

Учасників конференції привітали: директор ННІ «Каразінський банківський інститут» ХНУ ім. В.Н. Каразіна, д.е.н., професор, академік АЕН України Самородов Борис Вадимович та Аурелія Пурайте, професор, заступник декана з наукової работи Університету Міколаса Ромеріса, зарубіжного ЗВО-партнера.

Під час конференції, науковці проявили активність в обговоренні  питань особливо актуальних в умовах  воєнного стану.

На конференції виступили з доповідями на наступні теми:

Wolfgang Müller – Diplom-Kaufmann (diploma in Business Administration), PhD, Certified Auditor and tax consultant, managing partner of an auditing company AWG Treuhand GmbH & Co. KG Audit firm, Manheim, German

Христофорова Олена Миколаївна – доцент кафедри  менеджменту, бізнесу та професійних комунікацій ННІ «Каразінський банківський інститут» ХНУ ім. В.Н. Каразіна, к.е.н., доцент

ВІДБУДОВА НІМЕЧЧИНИ ПІСЛЯ ВІЙНИ – МОДЕЛЬ ДЛЯ УКРАЇНИ?

  1. Корнєєв Володимир Вікторович – завідувач відділу фінансової політики Державного науково-дослідного інституту моделювання економіки, д.е.н., професор

ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 2022.

  1. Губарєва Ірина Олегівна – заступник директора з наукової роботи Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України, д.е.н., професор

ДЕРЕВООБРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ.

  1. Піскунов Роман Олександрович – завідувач кафедри обліку і оподаткування ННІ «Каразінський банківський інститут» ХНУ ім. В.Н. Каразіна, к.е.н., доцент

ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ФОП В УКРАЇНІ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ.

  1. Носенко Дмитро Вадимович – аспірант кафедри фінансів, банківської справи та страхування, економічний факультет, ХНУ імені В.Н. Каразіна

АНАЛІЗ НЕОБХІДНОСТІ РОЗРОБКИ МОДЕЛЕЙ АЛОКАЦІЇ ПРИБУТКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ.

  1. Шубіна Світлана Валентинівна – доцент кафедри обліку і оподаткування ННІ «Каразінський банківський інститут» ХНУ ім. В.Н. Каразіна, к.е.н., доцент;

 

Белянінова Катерина Олегівна – здобувач вищої освіти другого (магістерського) рівня ННІ «Каразінський банківський інститут» ХНУ ім. В.Н. Каразіна.

ОСОБЛИВОСТІ РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ЗА НАЦІОНАЛЬНИМИ ТА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ.

В рамках конференції в on-line режимі проведено Засідання Круглого столу: «Розвиток компетентностей сучасного банкіра та шляхи їх формування в системі вищої економічної освіти». Організатор – кафедра банківського бізнесу та фінансових технологій.

Дякуємо всім за участь у конференції та плідну роботу і бажаємо мирного неба, творчого натхнення, нових наукових здобутків.