• Вядрова Інна Миколаївна

професор, кандидат економічних наук

Викладає дисципліну: Фінанси, гроші і кредит: Гроші та кредит

У 1977 році закінчила факультет “Фінанси та кредит” Харківського державного університету за спеціальністю економіст.

Кандидат економічних наук з 2001 р, доцент кафедри банківської справи з 2005 р. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 55.081.01 Державного вищого навчального закладу «Українська академія банківської справи Національного банку України» за спеціальністю 08.04.0 –фінанси, грошовий обіг і кредит.

У Харківському навчально-науковому інституті ДВНЗ «Університет банківської справи» працює з 1980 року.

Сфера наукових інтересів – банківська діяльність в умовах глобалізації фінансових ринків, регіональні аспекти функціонування фінансово-кредитної системи та її вплив на соціально-економічний розвиток регіонів, активізація взаємодії банківського та реального секторів економіки, шляхи вдосконалення інноваційної та інвестиційної діяльності.

Тема кандидатської дисертації: «Реорганізація та реструктуризація комерційних банків».

За результатами досліджень опубліковано 4 навчальних посібника (з них 3 з грифом МОН України), 1 підручник, 4 монографії,  34 наукові статті в фахових та міжнародних виданнях.

Ідентифікатори у наукометричних базах:

ID ORCID –0000-0003-4674-8754

Google Scholar:  https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=0urryXUAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate&gmla=AJsN-F6t9G8Pf0Hk-RYISDJJnEKMZWmTdrPgFYCCyZe8JWYgEHogogB0S8K0gecwSDYXo1DVmIzrO-ZuiqHn5hF5vvhuy90mo2Pm54ZWAsxjv_5_XPv2gLmsMRKwZ_MGTlpcZs6CpX-10E0Roiic4gn484QVrK4qoQ&sciund=2527497115253620476&gmla=AJsN-F4ST_qY78my_zGcvIcWDTHg5vZV3nGXzIxZbhbpqWFaHICMjO9Zkuymf1rFIwiyyhY1aYn1Jsn0lNpxRSNCFceNedwKL8GI8RF58V3ClGdg0g3vzafn6HoFD0CpPQPu2xWn83JzO1hczSUng5LUpHMT-Jj4YQ&sciund=2409598888767376086&gmla=AJsN-F6vdkhGUuQi0y20ovevu8mTOyp7SGpfoJzxzf9qIqDyrlzfqEqf-y1AwH2QV3OmwICoTD6ZPCCXg6_If8RTBvJOtmM48zQm1KtjLYpdcWvOPLrPCGxq76zLtjVyWb9cvpgjh8waeVhj849rw1mEAwdhgx3AdA&sciund=4474128582449134900&gmla=AJsN-F5t8WsOOr8_bs9nHC6Ru7EWW0R181DaFuzY-TyPUvzFxYhMriVGzl59EgfZs0_euukXoPTdPki290sZXHog-EIhe9e4WCgYtQqmKVOkovOi2V5ry87_Y071F3BgU_i-RBzzmDrtf_OH_EMcp9qzXYO4iOYtiA&sciund=8606711753515031741