• Шановні здобувачі вищої освіти! Навчально-науковий інститут «Каразінський банківський інститут» Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна разом з Акціонерним Товариством «УКРСИББАНК» оголошує конкурсний відбір здобувачів вищої освіти спеціальностей Інституту на навчання за дуальною формою. Дуальна форма здобуття вищої освіти – це спосіб здобуття освіти, що передбачає поєднання навчання здобувачів вищої освіти із навчанням на робочих місцях на підприємствах, в установах і організаціях.
15.12.2023

Перевагами дуальної освіти для здобувачів вищої освіти є:

 

Співвідношення навчання:

  • зміцнення та вдосконалення практичної складової освітнього процесу зі збереженням достатнього рівня теоретичної підготовки;
  • підвищення якості підготовки фахівців відповідно до реальних вимог ринку праці та забезпечення національної економіки кваліфікованими фахівцями;
  • модернізація змісту освіти з метою приведення її у відповідність сучасному змісту професійної діяльності.

Структура освітнього процесу. Для організації здобуття вищої освіти за дуальною формою використовують змішані моделі, які визначаються індивідуальним навчальним планом.

Зміна підходів до викладання. За здобувачем вищої освіти закріплюються 2 ментори: куратор дуального навчання та наставник дуального навчання від банку, які опікуються успішністю здобувача, дотриманням індивідуальних навчальних планів, адаптацією, безпекою на роботі та отриманням досвіду.

Оцінка результатів навчання. Після завершення навчання заклад вищої освіти з представником банку оцінюють результати професійної підготовки здобувача. Банк надає довідку про отримані результати, а інформація про здобуття освіти за дуальною формою відображається в документах про освіту.

 

Вимоги до кандидатів:

Студенти 2-4 курсів першого (бакалаврського) або 1-2 курсів другого (магістерського) рівнів вищої освіти денної або заочної форм навчання

√ Високий рівень в рейтингу серед здобувачів Інституту

Прагнення отримати практичний досвід

 

Перелік необхідних документів:

√ Заява здобувача про участь у конкурсному відборі (за зразком)  

√ Обґрунтування потреби-очікування від дуальної форми навчання (вимоги до довідки-обгрунтування)

√ Виписка з оцінкам, що підтверджує середній бал за попередній навчальний рік

 

Дедлайн подачі документів – 30 грудня 2023 року.

 

За детальною інформацію про навчання за дуальною формою звертатись на електронну адресу: kbi@karazin.ua

 

Запрошуємо до співпраці!