• Кочорба Валерія Юріївна

Кандидат економічних наук, доцент

Викладає дисципліни: Банківський менеджмент, Ризик-менеджмент у банку, Державні фінанси, Інвестування (рівень В – Проектне фінансування).

У 2005 році закінчила Харківський банківський інститут Української академії банківської справи Національного банку України за спеціальністю «Банківська справа» та здобула кваліфікацію спеціаліста з банківської справи.

Кандидат економічних наук з 2009 р. Дисертацію на тему «Управління кредитним ризиком банку» захистила у спеціалізованій вченій раді Д 26.883.01 в ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України (м. Суми) за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. В 2013 році рішенням Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1/02-Д від 25.01.2013 присвоєно вчене звання доцента кафедри банківської справи.

У навчально-науковому інституті «Каразінський банківський інститут» працює з 2005 року.

Сфера наукових інтересів – банківська діяльність в умовах глобалізації фінансових ринків, регіональні аспекти функціонування фінансово-кредитної сфери та її вплив на соціально-економічний розвиток регіонів.

В 2015 році успішно здала кембриджський іспит на знання ділової англійської мови – Business English Certificates, BEC. Отримала міжнародний сертифікат рівня BEC Preliminary.

В 2019-2020 н.р. було здійснено підвищення кваліфікації (стажування) на базі Північно-східного Департаменту ПАТ «БАНК ВОСТОК» за напрямом «Банківський менеджмент» (без відриву від виробництва).

Протягом 2020-2021 н.р. на базі Центру післядипломної освіти ІПОЗ(Д)Н ХНУ ім. В.Н. Каразіна пройшла підвищення кваліфікації за освітньою програмою «Конструювання дистанційних курсів для системи змішаного навчання у закладах освіти» з подальшою сертифікацією дистанційного курсу «Ризик-менеджмент у банку».

Приймає активну участь з підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» до всеукраїнських (міжнародних) конкурсів студентських наукових робіт, досвід підготовки та організації Всеукраїнської студентської олімпіади «Банківська справа» у якості відповідального секретаря.

За результатами досліджень опубліковано: понад 50 наукових праць, в тому числі 1 монографія, 1 підручник, інших наукових праць в періодичних виданнях та провідних наукометричних базах даних, та понад 15 праць навчально-методичного характеру.

Ідентифікатори у наукометричних базах:

ID:

ID ORCID –0000-0001-6847-4374

WEB OF SCIENCE RESEARCHERID – https://publons.com/researcher/2335736/valeriya-podchesova/

Google Scholar –   https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=RvySPDMAAAAJ

e-mail: v.y.kochorba@karazin.ua