• Державний вищий навчальний заклад «УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ» спільно з Вашим банком пропонує працівникам банку незалежно від наявного вже профілю освіти отримати другу вищу освіту за ексклюзивною магістерською програмою
12.07.2019

Державний вищий навчальний заклад

«Університет банківської справи»

спільно з вашим банком

пропонує працівникам банку незалежно від наявного вже профілю освіти отримати другу вищу освіту за ексклюзивною магістерською програмою, розробленою відповідно до стандартів МОН України, стандартів корпоративного управління Вашого банку та досвіду кращих навчальних закладів світу за спеціальністю:

Спеціальність 072. Фінанси, банківська справа та страхування

Форма навчаннядистанційна

Курси, що викладаються включають нормативний блок та варіативний – за вибором партнера (Вашого банку) та студента:

Блок «Загальна підготовка»

– УБС студія «Управління людськими ресурсами»

– Інноваційні банківські технології (тренінг)

Блок «Галузева підготовка»

– Маркетинг у банку

– Проектне фінансування

Блок «Фахова/предметна підготовка»

– Банківський менеджмент

– Безпека працівників банку та управління змінами

– Комплексний бізнес-кейс

Блок «Варіативна компонента «Банківський менеджмент»

– Глобальна фінансова та банківська система

– Психологія управління та конфліктологія в банках

– Міжнародні розрахунки і валютні операції

– Управління ризиком у банку

* кожна дисципліна складає 6 кредитів (180 годин)

Активні методи навчання: виконання імітаційних вправ, бізнес-кейси, аналіз практичних ситуацій на замовлення партнера (Вашого банку)

Документ про закінчення – диплом про вищу освіту освітнього рівня «Магістр» державного зразка

Вартість навчання – 16 000 грн. за весь період навчання

Форма оплати – зручна для абітурієнта

Термін навчання – 1,4 роки (3 семестри)

Терміни подання документів: І хвиля: 17 червня – 23 липня ІІ хвиля: 09 вересня – 14 вересня ІІІ хвиля: 18 листопада – 23 листопада  

Контакти: Приймальна комісія +38 (050) 500 19 44

 

Сайт Інституту: http://kbi.karazin.ua

E-mail: kbi@karazin.ua