• Чеканова Наталія Миколаївна

Посада: доцент

Ступінь: к.ф.-м.н.

Дисципліни, що викладає: Методи оптимізації в задачах штучного інтелекту; Фізика та електротехніка; Чисельні методи; Теорія прийняття рішень; Інформаційний менеджмент та теорія прийняття рішень.

Освіта: закінчила Белгородський держаний університет у 2000 році та отримала диплом за кваліфікацією «вчитель математики та інформатики» за спеціалізацією  «математика».

Захист: у листопаді 2009р. отримала науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.02 – теоретична фізика. У 2015 р. отримала звання доцента кафедри інформаційних технологій.

Наукові інтереси: рівняння математичної фізики; математичне моделювання.

Публікації: понад 60 публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus та Web of Science, статті у фахових виданнях за списком ВАК України, закордонні публікації, тези.

Адреса електронної пошти:   Natalia.chekanova@karazin.ua

Профіль в наукометричних базах:

ID Scopus

ID Researcher

ID ORCID 0000-0001-9134-2951

ID Google Scholar