• Морозова Ольга Ігорівна

Посада: доцент кафедри інформаційних технологій та математичного моделювання

Ступінь, звання: Доцент, доктор технічних наук

Освіта: У 2009 р. закінчила з відзнакою Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» за спеціальністю «Прикладна математика» і одержала кваліфікацію наукового співробітника в галузі обчислень.

Захист: У 2012 р. захистила дисертаційну роботу на здобуття ступеня кандидата технічних наук у спеціалізованій вченій раді Д 64.062.01 Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології. 

У 2020 р. захистила дисертаційну роботу на здобуття ступеня доктора технічних наук у спеціалізованій вченій раді Д 64.062.01 Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології.

Публікації: Морозова Ольга Ігорівна є автором більше 170 друкованих праць. Викладає англійською мовою дисципліни циклу інформаційних технологій та напряму «Комп’ютерні науки». 

Адреса електронної пошти: oligmorozova@gmail.com

Профіль в наукометричних базах: 

ID Scopus – https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57194517520 

ID ORCID – https://orcid.org/0000-0001-7706-3155 

ID Researcher – http://www.researcherid.com/rid/D-7530-2017 

ID Google Scholar – https://scholar.google.com.ua/citations?user=GRhtfOUAAAAJ&hl=ru