• Коржова Ольга Володимирівна

Посада: старший викладач

Дисципліни, що викладає: Вища математика, Дискретна математика, Теорія ймовірностей та математична статистика, Статистика.

Освіта: вища, Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди, 2003р.

Наукові інтереси: 

– професійна спрямованість математичної підготовки майбутніх ІТ-фахівців;

– проблеми математичної освіти вищої школи Слобожанщини в цілому, а також в історичній ретроспективі

Публікації: 48

Адреса електронної пошти:  olha.korzhova@karazin.ua

Профіль в наукометричних базах:

ID Researcher http://www.researcherid.com/rid/N-8664-2015

ID ORCID http://orcid.org/0000-0002-6844-4949

ID Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=SuqNuQIAAAAJ