• Філатова Любов Дмитрівна

Посада: доцент кафедри інформаційних технологій та математичного моделювання

Ступінь, звання: кандидат фізико-математичних наук, доцент

Дисципліни, що викладає: Економіко-математичні методи та моделі. Математичні методи та моделі в наукових дослідженнях. Безпека фінансових ринків. Інтелектуальний аналіз даних

Освіта: У 1984 р. закінчила Харківський державний університет ім. О. М. Горького, фізичний факультет, спеціальність «Фізика». Отримала кваліфікацію «Фізик».

Захист: У 1992 році присуджено науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 02.00.16 «Фізика і технологія композиційних матеріалів». Тема кандидатської дисертації: «Вплив технологічних та експлуатаційних факторів на напружений стан та енергомісткість руйнування склопластиків». У 2002 присуджено звання доцента кафедри вищої математики.

Підвищення кваліфікації протягом останніх 5 років:

Підвищення кваліфікації у Харківському Національному економічному університеті імені Семена Кузнеця за програмою «Сучасні технології в освіті. Електронні персональні навчальні системи». Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПВ 142441 від 15.01.2016 р., (120 годин).

Підвищення кваліфікації у міжгалузевому інституті підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» за програмою «Тренінгові технології в навчанні», свідоцтво ПК 01597997 / 01005–18 від 30.11.2018 р. (108 год.)

Тренінг в Національного банку України «Регулювання фінансової системи». м. Харків. Сертифікат від 16 листопада 2017 року.

Методичний семінар-тренінг в ДВНЗ «Університет банківської справи» «Робочі програми навчальних дисциплін: розробка та самоаналіз». Сертифікат №35 від 28.02.2019.

Наукові інтереси:  математичні методи дослідження операцій, сучасні педагогічні технології.

Публікації: Має більше 60 друкованих праць, численні методичні розробки.

Адреса електронної пошти:    liubov.filatova@karazin.ua

Профіль в наукометричних базах: 

ID ORCID  https://orcid.org/0000-0002-6605-3442

ID Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=XvXlkb4AAAAJ