• Вибіркові компоненти професійної підготовки ОПП «Комп’ютерні науки та інформаційні технології в бізнесі»

Вибіркові компоненти професійної підготовки

ОПП «Комп’ютерні науки та інформаційні технології в бізнесі» (2023)

 

Анотація навчальної дисципліни

НМЗ дисципліни

Курс

Семестр

Фінансова математика 

НМЗ

    І

2