• Вибіркові компоненти ОПП першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Вибіркові компоненти ОПП першого (бакалаврського)  рівня вищої освіти

Каталог варіативних компонент фахової підготовки ОПП «Бізнес-аналітика і аудит»
Каталог варіативних компонент фахової підготовки ОПП «Банківська справа та фінансовий консалтинг»
Каталог вибіркових дисциплін фахової підготовки ОПП «Менеджмент і глобальний бізнес»                                           
Каталог вибіркових дисциплін фахової підготовки ОПП «Комп’ютерні науки та інформаційні технології в бізнесі»                      
Каталог вибіркових дисциплін фахової підготовки ОПП «Кібербезпека у фінансових технологіях»