• Участь викладачів кафедри фінансів, банківської справи та страхування у 55 Міжнародній науковій конференції на тему: «Економіка та соціальний розвиток».

В рамках міжнародної співпраці Харківського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи», Азербайджанського державного економічного університету (Баку, Азербайджан) та Балтійської міжнародної академії (Рига, Латвія) зав. кафедри фінансів, банківської справи та страхування: Галина Азаренкова , д.е.н., проф. та доценти: Елена Беленькова Головко , к.е.н., доц.; Катерина Орєхова , к.е.н., доц. прийняли дистанційну участь на платформі Zoom у 55 Міжнародній науковій конференції на тему: «Економіка та соціальний розвиток», яка відбулася 25 червня 2020 року, організатором якої виступав Азербайджанський державний економічний університет.

За результатами конференції очікується публікація збірника наукових праць, який індексується в міжнародних наукометричних базах: Web of Science, EconLit, EconBIZ.