• Підготовче відділення

Підготовче відділення Харківського навчально-наукового інституту Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи» здійснює підготовку іноземних громадян та осіб без громадянства для вступу до вищих навчальних закладів, яка складається з двох циклів: мовна підготовка та вивчення загальних дисциплін. Навчальний процес проводиться відповідно до навчального плану за трьома напрямками: медико-біологічним, інженерно-технічним та економічним.

Навчальні дисципліни: російська мова, українська мова, англійська мова, біологія, хімія, математика, фізика, інформаційні технології, основи фінансової грамотності, історія України.

Штат підготовчого відділення складається з досвідчених співробітників, які відмінно володіють методикою викладання мов та природничих дисциплін іноземним слухачам та студентам. Викладачі вільно говорять іноземними мовами (англійська, німецька, французька) та активно використовують ці мови в навчальному процесі.

Крім навчального процесу зі слухачами підготовчого відділення постійно проводиться позааудиторна виховна робота: бесіди, тематичні екскурсії, відвідування музеїв і театрів, походи і вечори-концерти.

В’їзд і зарахування на навчання на підготовче відділення для іноземних громадян здійснюється протягом всього року.

Слухачам підготовчого відділення Харківського навчально-наукового інституту Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи» надається гуртожиток.

Після виконання навчального плану і успішної здачі сесії слухач підготовчого відділення отримує свідоцтво про закінчення підготовчого відділення. Свідоцтво державного зразка, отримане іноземцем, дозволяє випускнику підготовчого відділення продовжити навчання в будь-якому навчальному закладі України.

Для вступу на підготовче відділення для іноземних громадян кандидат на навчання повинен отримати офіційне запрошення на навчання для в’їзду в Україну.

Як отримати запрошення на навчання?

 

Викладачі підготовчого відділення

Денчик Ірина Сергіївна

завідувач підготовчого відділення

навчальна дисципліна – «Російська мова»

Швидка Олена Борисівна

доцент підготовчого відділення

навчальна дисципліна – «Українська мова»

Пономаренко Алла Миколаївна
та
Пономаренко Володимир Якович

доценти підготовчого відділення

навчальна дисципліна – «Біологія»

Юрченко Любов Іванівна

доцент підготовчого відділення

навчальна дисципліна – «Хімія»

Кубрак Любов Олександрівна

старший викладач підготовчого відділення

навчальна дисципліна – «Російська мова»

Башкірова Марія Андріївна

старший викладач підготовчого відділення

навчальна дисципліна – «Російська мова»

Чернігова Тетяна Леонідівна

старший викладач підготовчого відділення

навчальна дисципліна – «Російська мова»

Пономаренко Інна Валентинівна

старший викладач підготовчого відділення

навчальна дисципліна – «Російська мова»

Овчаренко Віталій Григорович

старший викладач підготовчого відділення

навчальна дисципліна – «Російська мова»

Федоренко Валентина Степанівна

старший викладач підготовчого відділення

навчальна дисципліна – «Російська мова»

Рогаткіна Олена Олександрівна

старший викладач підготовчого відділення

навчальна дисципліна – «Російська мова»

Глуха Вікторія Сергіївна

старший викладач підготовчого відділення

навчальна дисципліна – «Російська мова»

Строєва Вікторія Леонідівна

методист підготовчого відділення

навчальна дисципліна – «Російська мова»

Налбат Юлія Євгенівна

фахівець підготовчого відділення