• Пеняк Юлія Сергіївна

доцент, кандидат економічних наук

В 2005 році закінчила Харківський національний аграрний університет імені В.В.Докучаєва за спеціальністю “Облік і аудит”. Після закінчення університету працювала асистентом, викладачем, доцентом кафедри статистики і економічного аналізу Харківського національного аграрного університету ім. В.В.Докучаєва. В 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Формування та ефективність використання оборотних засобів сільськогосподарських підприємств”. З 2010 по 2016 рік працювала заступником декана з навчально-виховної роботи факультету обліку і фінансів, а з 2016 по 2017 рік виконувала обов’язки декана факультету обліку і фінансів Харківського національний аграрний університет імені В.В.Докучаєва.

З 2017 року працює в ХІБС УБС НБУ .

Теорія та практика управління оборотними засобами.

Ідентифікатори у наукометричних базах:

ID ORCID – 0000-0002-2836-4450

ID Researcher – T-6251-2017

ID Google Scholar – tUlCflYAAAAJ&hl

E-mail: y.s.peniak@karazin.ua