• Орєхова Катерина Віталіївна

Доцент, кандидат економічних наук

Викладає дисципліни: Інвестування, Бізнес-планування, Фінанси малого бізнесу, Фінансовий ринок, Ринок фінансових послуг.

Закінчила Харківський державний економічний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Фінанси» та здобула кваліфікацію магістра з фінансів зі спеціальності «Фінансовий менеджмент».

У Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна працює з вересня 2020 року.

Наукові інтереси: фінансова безпека, бізнес-планування, малий бізнес.

Тема кандидатської дисертації: «Оцінювання фінансової стійкості підприємства з урахуванням руху капіталу».

Тема докторської дисертації: «Забезпечення фінансової безпеки машинобудівних підприємств України»

В 2011 році визнана видатним та обдарованим молодим науковцем Харківщини. Призначена іменна стипендія Харківської облдержадміністрації в галузі науки (економіки) ім. Михайла Івановича Туган-Барановського.

В 2014 році визнана переможцем конкурсу «Кращий видатний науковець» серед науково-педагогічних працівників Харківського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи».

В 2015 році успішно здала кембриджський іспит на знання ділової англійської мови – Business English Certificates, BEC. Отримала міжнародний сертифікат рівня BEC Preliminary.

Має понад 150 наукових праць, з них 47 публікацій за 2015-2020 рр.:

8 статей у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection;

7 статей у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України;

7 монографій;

25 дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики.

Ідентифікатори у наукометричних базах:

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0214-2750

Google Scholar: https://scholar.google.ru/citations?user=1noodMUAAAAJ&hl=ru

 

e-mail: oriekhova@karazin.ua