Міжнародний науково-практичний симпозіум «Кар`єра банкіра та освіта»

15-16 травня на базі Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) відбувся Міжнародний науково-практичний симпозіум «Кар`єра банкіра та освіта», присвяченого 70-річчю Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ).

В роботі симпозіуму взяли участь представники Національного банку України, Харківського банківського союзу та банків України, Університету банківської справи, представники Вищих навчальних закладів.

Під час пленарного засідання виступили:

 • Ректор Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) доктор економічних наук, професор Смовженко Тамара Степанівна з доповіддю «Сучасна економічна освіта: інновації, традиції та досвід»;
 • Заступник директора з наукової роботи та міжнародних зв’язків Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) доктор економічних наук, професор Азаренкова Галина Михайлівна з доповіддю «Інноваційний вектор формування конкуренто орієнтованого банкіра»;
 • Заступник начальника Управління Національного банку України в Харківській області Толкачов Сергій Володимирович з доповіддю «Банківська система: виклики часу»
 • В рамках роботи 4-х круглих столів були обговорені найбільш актуальні питання щодо:

  • розвитку компетенцій сучасного банкіра та шляхів їх формування в системі вищої економічної освіти;
  • перспектив розвитку інформаційної та економічної безпеки;
  • використання потенціалу новітніх комунікативних та інформаційних технологій;
  • перспективи підготовки спеціаліста з бухгалтерського обліку та аудиту в банківській сфері.

Резолюція круглого столу «Ключові компетенції сучасного банкіра та шляхи їх формування в системі вищої економічної освіти»

Резолюція круглого столу «Інформаційна та економічна безпека: сучасний стан та тенденції розвитку»

Резолюція круглого столу «Використання потенціалу новітніх комунікативних та інформаційних технологій для розширення індивідуального мовного досвіду в професійному аспекті»

Резолюція круглого столу «Спеціаліст з бухгалтерського обліку та аудиту – можливості і перспективи цієї професії в банківській сфері»